Med disse midlene blir hele finansieringen av medisinstudiet dekket – og det før saken er behandlet i regjeringen og på Stortinget.

Ove Jølbo- Støtten fra Ulla Førre-fondet er en god nyhet for Rogaland. Nå har Universitetet i Stavanger ved hjelp av fire bidragsytere fått finansieringen på plass for å kunne etablere medisinstudiet. Den regionale viljen som ikke minst Lyses eierkommuner viser, er viktig for å få politisk gjennomslag for planene på riksplan, sier Ove Jølbo, direktør eier og samfunnskontakt i Lyse. Jølbo sitter også i styret i Ulla Førre-fondet.

Dette er et sterkt signal til regjeringen og Stortinget. Vi viser at hele fylket står sammen om å få medisinutdanningen på plass. Vi trenger omstilling i vår del av landet og viser med all tydelighet at vi er klare til å bidra med penger, kunnskap og vilje. Vi ønsker denne viktige kompetansen til vår region, og tar offensive beslutninger for å sikre nyetableringer som gir arbeidsplasser og velferd i framtiden, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Tusen, tusen takk til Ulla-Førre-fondet. Dette er en fantastisk nyhet for UiS. Vi har med dette fått på plass hele finansieringen på 84 millioner kroner til medisinutdanningen ved UiS som vi trenger til oppstartfasen. UiS har tidligere mottatt 40 millioner kroner i oppstartsfinansiering til medisinutdanning ved UiS fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, 10 millioner fra Folke Hermansen AS og 10 millioner fra Universitetsfondet AS, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

Fakta om Ulla-Førre-fondet:

  • Fondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling i Rogaland med vekt på utdanning, forskning, næringsliv, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak.
  • Fondet disponeres i fellesskap av de tre eierne Lyse, Sunnhordland Kraftlag (SKL) og Rogaland fylkeskommune