Administrerende direktør i Lyse Neo, Marianne Frøystad Ånestad, blir konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven, sier Ånestad.

Mange roller i Lyse

Ånestad er utdannet innen regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole og har bakgrunn fra blant annet Deloitte og DNB, før hun startet i Lyse-konsernet.

– Jeg er fra Nærbø og er evig stolt jærbu. I 2013 flyttet jeg fra Oslo til Stavanger i forbindelse med at vi fikk vårt første barn. Min første jobb i Lyse var som business controller i konsernfinans. På disse årene har jeg blitt kjent med konsernet gjennom ulike roller, både i konsernstab og innenfor alle forretningsområdene.

Forretningsområdet infrastruktur og sirkulær energi inkluderer regionale tjenester innen fjernvarme, kjøling, gass og belysning, i tillegg til strømnettet.

Ånestad takket ja til jobben først og fremst fordi hun motiveres av å løse energibehov for kunder og samfunn, på lag med aktører i regionen.

– Spesielt det å være en energipartner for nærings/- industriutvikling samt å delta aktivt i utfasing av fossil energi er ekstremt motiverende å jobbe for. Halvparten av energibruken i Norge er fremdeles fossil. Vi skal bidra til at regionen når klimamål, og vi skal holde høy fart i mest mulig kostnadseffektiv utbygging av mer strømnett og utnytte mer overskuddsenergi gjennom sirkulære verdikjeder som for eksempel biogass, fjernvarme og frikjøling.  

– Energileveransene våre på strøm, fjernvarme, biogass, nærvarme og kjøling har faktisk en av landets beste oppetider – dette er viktig for kunder – her ligger det mye innsats og kontinuerlig forbedring bak, og det skal vi fortsette med.

Konsernsjef: – Ser fram til det

Ånestad erstatter Grethe Høiland i konsernledelsen, som fra samme dato går over i stilling som rådgiver for konsernsjef. Høiland har gjort en formidabel innsats i utviklingen av dagens Lyse, gjennom ulike ansvarsområder. Høiland vil fortsette i flere styrer, både i Lyse-konsernet og utenfor.

– Jeg ser fram til å få Marianne inn i konsernledelsen i Lyse. I tiden hun har jobbet i Lyse har hun bragt ny kunnskap og erfaring med seg, og har sammen med resten av laget fått utrettet mye i Lyse Neo på kort tid, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Konsernledelsen består dermed av:

  • Eimund Nygaard (f. 1959), konsernsjef
  • Toril Nag (f. 1964), konserndirektør tele
  • Marianne Ånestad (f. 1983), konserndirektør infrastruktur og sirkulær energi
  • Jens Arne Steinsbø (f. 1984), konserndirektør strategi og teknologi
  • Gyrid Holmen (f. 1965), konserndirektør HR
  • Eirik Børve Monsen (f. 1974), konserndirektør økonomi og finans
  • Leiv Ingve Ørke (f. 1962), konserndirektør energi
  • Astrid Rebekka Norheim (f. 1976), konserndirektør kunde og marked