Flyfoto av eksisterende transformatorstasjon i RandabergDet er flere forhold som gir vekst i forbruk av strøm i dette området framover. Blant annet er det behov for strøm til ny undersjøisk tunnel under Boknafjorden, Rogfast og datasenteret Green Mountain. Det er laget en prognose for effektbehov som viser at behovet kan doble seg fra i dag og fram mot 2050-60.

Planen er å bygge nye 132 kV-linjer, ny transformatorstasjon på Harestad og legge ny sjøkabel til Rennesøy. Mulige linjetraséer og plassering av transformatorstasjon blir presentert på informasjonsmøte.

- Vi ønsker å få innspill fra grunneiere, interessenter og andre på om noen linjetraseéer bør endres eller om det kan være andre traséer vi bør vurdere. I tillegg ønsker vi innspill angående plassering av ny transformatorstasjon. Det er de som bor i området og bruker området som kjenner det best og vet hvilke ulemper de ulike alternativene gir. Det er viktig for oss å lytte til innspill, og vurdere hva som er mulig å få til slik at vi finner det alternative som gir minst ulemper, sier prosjektleder Inge Lunde.

I tillegg til åpent møte blir det åpne kontordager hvor grunneiere og andre kan komme innom for å se nærmere på kart, stille spørsmål og komme med innspill.

  • Torsdag 4. oktober kl 12-18 på kommunehuset i Randaberg
  • Mandag 15. oktober kl 12-18 på kommunehuset i Rennesøy.

Det er ikke nødvendig med påmelding.

For grunneiere, rettighetshavere, interessenter og andre vil det være flere anledninger til å gi innspill. Dette er første mulighet, deretter vil melding om planene bli lagt ut på offentlig høring og til slutt vil konsesjonssøknad legges ut for offentlig høring når vi kommer så langt.

Mer informasjon om behov og hva som skal gjøres finnes på prosjektets nettside.