Gjelsvik, som på bildet er flankert av Klepp-rådmann Torild Lende Fjermestad og Randaberg-ordfører Kristine Enger, har skrevet en kombinasjon av lærebok i innovasjon og historiebok: I juni 2018 er det 20 år siden konsernet ble etablert.

Forfatteren framholder at Lyse har kapital, kompetanse og teknologi: - Denne kombinasjonen har gjort selskapet robust og industrielt.

16 kommuner i Sør-Rogaland eier Lyse. - Lokalt eierskap har stor betydning for investeringer, arbeidsplasser, innovasjon og kunnskapsutvikling, skriver Gjelsvik. Det meste har gått godt i Lyse de 20 årene konsernet har vært i virksomhet, mens noe har vært vanskelig.

Forfatteren gjengir refleksjoner og fortellinger – blant annet om den amerikanske MIT-professoren som simpelthen nektet å tro at et kommunalt eid selskap kunne drive ny, kommersiell forretning på Lyse-vis. - Et umulig eierskap, mente han.

Gjelsvik drøfter sentrale begreper for å lykkes med innovasjon – kjernekompetanse, ledelse, god og dårlig timing, flaks og uflaks.

Eierkommunene mottar eksemplarer av boken som gjøres tilgjengelig digitalt. Alle ansatte i Lyse får også hver sitt eksemplar. 

Les Utålmodig langsiktighet digitalt.