Wiig er professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS. Hun var sentral i etableringen av SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, som hun i dag leder.

Wiigs forskning har gjennom mange år bidratt til en ny og bedre forståelse av kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun har vært opptatt av å øke kunnskapen om oppfølging og læring av uønskede hendelser for å redusere pasientskader. Hun er også interessert i å forstå hvordan helsetjenesten og aktører på ulike nivå klarer å tilby pasienter tjenester av høy kvalitet selv om de arbeider under stort press, som for eksempel pandemi, eller må håndtere endringer og ny teknologi som del av arbeidshverdagen.

Wiig har bygget opp et stort nettverk gjennom en langsiktig satsing på internasjonalisering, samarbeid, sampublisering og flere utenlandsopphold. Hun har også sørget for at anerkjente internasjonale forskere har blitt tilknyttet UiS. Slik videreutvikler og løfter prisvinneren et helt forskningsmiljø og bidrar til å sette både eget forskningssenter og UiS på det internasjonale kartet.

Sammen med kollegaer har prisvinneren bygget opp et kreativt, inkluderende og dynamisk forskningsmiljø. Filosofien er enkel; fremragende forskning og gøy på jobb går hånd i hånd!

– Det er en stor overraskelse og en stor ære for meg å få denne prisen. Jeg deler denne prisen med hele fagmiljøet i SHARE. Vi har et mål som er større enn oss selv. Vi jobber knallhardt hver dag, har det kjekt, og det skal vi fortsette med, sa hun da hun takket for prisen i en videotale fra Australia.

Siri Wiig

Professor Siri Wiig. Foto: Elisabeth Tønnessen

Wiig har gjennom flere år hatt en meget høy publikasjonsvirksomhet i internasjonale anerkjente tidsskrift. Prisvinneren har publisert med en bred skare av internasjonale og nasjonale medforfattere, herunder både stipendiater, post doc-kandidater, forskere i praksisfeltet og andre kollegaer.

Hun er en anerkjent foredragsholder og en ettertraktet samarbeidspartner for brukergrupper, kommuner, sykehus og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Lyses forskningspris
Lyses forskningspris skal stimulere til fremragende forskning og til at det utvikles strategiske forskningsområder og gode fagmiljø i Stavanger-regionen. Prisen er en ærespris til ansatte ved UiS og NORCE Stavanger som i løpet av de siste årene, og særlig i kalenderåret 2021, har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Prisen ble delt ut av Dagfinn Wåge, leder for innovasjon i Lyse, under universitetets årsfest 28. oktober 2022. Prisen består av 50.000 kr og et diplom.