– Vi har lyttet til kundene som ønsker fastpris som et alternativ, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Bedrifter i Norge har hatt historisk høye priser i 2022. Rogaland har vært et av områdene med de aller høyeste strømprisene og fastprisavtaler på strøm har vært etterspurt fra bedriftene i regionen.

Fastprisavtaler har blitt skattet hardere fra myndighetene enn spotpris frem til nå.

– Vi har jobbet for å få endret skattereglene slik at det blir enklere å tilby bedre fastprisavtaler. Det er nå i ferd med å bli gjennomført og vi jobber derfor for å kunne tilby fastprisavtaler fra midten av desember, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard.

Mangler avklaringer
– Vi venter fortsatt på noen siste avklaringer fra regjeringen før alt rundt det nye regelverket er på plass. Men vi føler oss trygge på at de siste detaljene vil komme på plass og velger derfor å fortelle om det slik at bedriftene kan planlegge for neste år.

– Regjeringen har valgt å sette strenge maksgrenser for påslag som gjør at vi knapt dekker kostnadene våre ved å levere disse avtalene. Men vi ønsker å gjøre det likevel for å strekke ut en hånd til kundene. Våre eiere ønsker at vi skal tilby dette, og det er vi glade for.

Usikkerhet i kraftmarkedet

– Det er vanskelig å si hva prisen blir. Det hjelper at framtidsprisene for kraft har falt noe den siste tiden, men det er fortsatt mye usikkerhet i kraftmarkedet. På lange kontrakter vil det være mulig å få avtaler godt under det som har vært prisene så langt i 2022. De økte skattene på vannkraft påvirker dessverre også hvor mye av kraften vi vi har anledning til å selge på fastpris og til hvilken pris.

Valgfrihet
Ane Marte Hausken er administrerende direktør i Lyse Energi AS, som blant annet har ansvar for strømsalg i Lyse-konsernet. Hun mener fastpris kan være viktig for mange bedrifter, men passer ikke nødvendigvis for alle.

– Vi ønsker å tilby kundene valgfrihet og vil tilby fastprisavtaler til de som ønsker og har behov for det. Strømprisene svinger voldsomt. Fastpris er en forsikring mot dette og bidrar til at kundene vet hva de har å forholde seg til.

– Det er strenge myndighetskrav for den nye fastprisordningen, noe som begrenser handlingsrommet vi har for tilpasning til hver kunde. På den andre siden gir slike strenge rammer en trygghet for kjøper om hva dette er. Fastprisavtale er en større forpliktelse for kunden enn spotprisavtale, og det er viktig å sette seg inn i vilkår.

– Avtalene vil være på 3, 5 eller 7 år, og det vil være fast pris for et fast forbruksvolum. I første omgang er det kunder i vår region (NO2) som kan bestille fastpris fra Lyse.

– Vi kommer til å legge opp til at kundene kan ha en andel av forbruket sitt på fastpris, på samme måte som mange binder deler av lånet sitt på fastrente. For eksempel kan bedriften velge å ha halvparten av strømforbruket sitt på fastpris og resten på spotpris.

Venter på forskrift
Bransjen venter fremdeles på å få detaljene i reguleringen av fastprisavtalene gjennom en forskrift fra regjeringen. For å kunne inngå kontrakter med oppstart fra 1. januar 2023, må bransjen ha kjennskap til den endelige forskriften.

Mer informasjon i desember
Priser og detaljer for det nye produktet vil være klart midt i desember. I forbindelse med dette legges vil det bli lagt ut interesseskjema på lyse.no for bedrifter som ønsker å vurdere fastprisavtale.