Lyse Kraft DA har fått midlertidig tillatelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til å kjøre tre aggregater i Lysebotn 1 kraftstasjon ut april i år. 120 MW ekstra effekt kan tilføres kraftsystemet med denne løsningen. Lysebotn 2 produserer samtidig inntil 370 MW.

- Bakgrunnen for at vi søkte om dette er at Lysebotn 1 kan tilføre kraftsystemet mer effekt i en situasjon der effektbehovet kommende vinter ser ut til å bli betydelig. Det kreves ingen inngrep og tiltaket har heller ikke ulempe for allmenne interesser, sier adm. dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft DA.

Lysebotn 1 vil kjøre med Strandvatn som inntaksmagasin. Honningsvåg peker på at utviklingen i kraftmarkedet i vinter indikerer effektknapphet og muligheter for anstrengt nettdrift, blant annet i regionalnettet inn mot Nord-Jæren.

Lyse Kraft DA vil gjennomføre en studie for å klarlegge hva som må til for at Lysebotn 1 eventuelt skal opprustes slik at den kan kjøres på permanent basis.