- Grønn strøm fra en leverandør som i tillegg støtter opp om klubben, heier og legger til rette for godt samarbeid, det har vi funnet i Lyse, sier Kristin Løge som for tiden er både daglig og kommersiell leder i Bryne Fotballklubb.

Lyse har vært sponsor av Bryne fotballklubb i mange år. Ønsket om å fortsette det gode samarbeidet har derfor vært hjertelig til stede. Nylig ble ny sponsoravtale for perioden 2021-2025 signert.

Cathrine SuttieSamarbeidet med Bryne FK betyr også mye for Lyse forsikrer sponsoransvarlig i Lyse, Cathrine Suttie.
 - Klubben har et aktivt sponsornettverk og betyr mye for mange over hele Jæren. Det å se hvordan lokale krefter samler seg rundt fotball-laget sitt på Bryne gjør også noe med oss. Vi er veldig glade for å fortsatt være en del av det.
Som et resultat av samarbeidet og planene som er lagt for denne avtaleperioden, er Lyse også blitt foretrukken strømleverandør av Bryne FK.  

Bærekraftig strøm
Skal man bli en bærekraftig bedrift trengs det en knallhard strategi. Og når man målet, venter det gevinster i andre enden, gjerne i form av flere kunder som vil - og etter hvert må, kjøpe grønne alternativ. Da skal Aarbakke være klar.

- Vi skal bli verdens grønneste olje-produsent, hevder Inge Brigt Aarbakke. I 2020 lanserte de den friske visjonen, og innen 2025 tar Aarbakke sikte på å nå målet sitt. For å få til det kreves det handling. Nå sparer Aarbakke inn der han kan.

- Vi har begynt med de lavt hengende fruktene som lett kan la seg endre, for eksempel strømavtalen vår. Det å være sikre på at det er grønn strøm, fra en lokal leverandør, i tillegg til at vi får et garantibevis som kan brukes i vårt klimaregnskap, er helt avgjørende for oss for å nå det tøffe målet vi har satt oss, sier Aarbakke.

For bedrifter som rapporterer sitt klimaavtrykk er det viktig å få konkretisert det som er grønt og bærekraftig. Porteføljeansvarlig storkunde i Lyse, Berge Opstad Rugland får derfor to begeistrede kunder på Bryne, Bryne FK og Aarbakke som begge har signert avtale på Lyse-produktet “100 % vannkraft”.

- Med dette strømproduktet får kundene et garantibevis på at vi produserer like mye grønn og fornybar strøm fra våre kraftverk i Lysefjorden, som det kunden forbruker, forsikrer, Rugland.

Nytt lederakademi vokser frem
Nylig var flere aktører samlet på Utsikten hotell i Kvinesdal der spennende planer diskutert. Blant annet Bryne FK`s HaalandAkademi, som er et nytt konsept som skal samle 50 ledere fra Jæren, og regionen forøvrig, der inntekten går til klubben. Med på laget er både Aarbakke og Lyse, og planen er å løfte frem tema innenfor bærekraft.
- Bryne FKs HaalandAkademi er et spennende nytt lederkonsept. Det er utviklet i samarbeid med gode lojale samarbeidspartnere og med profesjonell aktør i Bjørnson Organisasjonspsykologene. Gjennom fire samlinger med regionens mest suksessrike bedriftsledere og andre dyktige og inspirerende foredragsholdere, vil deltakerne oppleve tema som dreier seg om bærekraft, industri i fremtiden, og digitalisering, og så blir det mulig å få høre om flere gode suksesshistorier, sier Løge. Her er Lyse involvert, og skal bidra med foredragsholdere innen bærekraft, et tema som ligger Lysekonsernet nært.

- Våren 2022, som avslutning på HaalandAkademiet, blir det tur for å treffe Erling Braut Haaland, samt se ham spille kamp i Champions Leauge, det ser vi virkelig fram til, avslutter Løge.