- Når vi kom fram til at kommunen skulle selge elverket, så er vi glade for at det er Lyse som kjøper det. Vi har god kjennskap og relasjon til Lyse, og vet at de leverer tjenester av høy kvalitet. Vi er sikre på at vi er i gode hender. I tillegg muliggjør salget investering i varige verdier, eksempelvis fiberutbygging, sier ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand kommune.

Forsand Elverk har vel 1000 kunder og 100 nettstasjoner. Området Forsand Elverk dekker er stort i utstrekning og strekker seg fra Lysebotn og utover mot Forsand på begge sider av Lysefjorden. De ansatte får tilbud om jobb i Lyse Elnett.

- Kjøpet er i tråd med vår strategi om å bidra til konsolidering av bransjen. Nå er det viktig å sikre en god prosess videre fram mot nyttår. Vi er opptatt av at de ansatte skal føle seg velkommen hos Lyse Elnett og sikre at planlagte prosjekter, drift og vedlikehold av strømnett blir ivaretatt på en god måte i overgangen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Det er opprettet et prosjekt for å få utført nødvendige oppgaver for å overføre virksomheten, og arbeidet er kommet godt i gang. Forsand kommune har vært opptatt av at nettkunder i Forsand skal få samme nettleie som kunder hos Lyse Elnett, og det får de fra og med nyttår