Gjennom det felleseide selskapet Lyse Kraft DA, har Lyse og Hydro nå søkt konsesjon for å oppgradere de 60 år gamle kraftverkene i Røldal-Suldal med fem nye vannkraftverk som vil mer enn doble antall hestekrefter.

Samlet investering kan bli opp til 7-8 milliarder kroner, med byggestart tidligst i 2027.

 • Konsernsjef Eimund NygaardDette er i nasjonal målestokk et svært stort vannkraftprosjekt. Dersom vi får konsesjonen, kan vi sette i gang den største vannkraftoppgraderingen på 40 år. Utbyggingene skjer i stor grad inne i fjellet så det utbyggingen er med begrensede konsekvenser for natur og miljø, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.
 • Vannkraften trenger flere hestekrefter for å produsere mer når det er kaldt, mørkt og vindstille. Med dette vil vi mer enn doble den installerte effekten og dermed bidra med mer fornybar energi i de timene samfunnet trenger det mest, sier Nygaard.

Tilpasser samfunnets behov for kraft
Dagens kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) består av ni kraftstasjoner, som strekker seg langs Røldal og Suldalsvassdraget og ned til Suldalsvatnet. Kraftverkene stod ferdig i 1968 og ble bygget for en annen tid og et annet samfunnsbehov, og gir i dag liten fleksibilitet til å tilpasse kraftproduksjonen til når samfunnet trenger det mest.

Derfor ønsker Lyse og Hydro nå oppgradere og utvide vannkraften i Røldal-Suldal. Dette vil ruste opp vannkraftverkene for fremtiden og gjør at vannkraften kan utnyttes mer fleksibelt og gjøre at produksjonen i større grad kan tilpasses samfunnets behov. Med økt kraftproduksjon fra kilder som vind og sol blir denne fleksibiliteten enda viktigere fremover.

 • Konserndirektør for Hydro Energi, Arvid MossSkal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge trenger vi mer fornybar energi. Da må vi også hente ut potensialet i vannkraften, sier Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energi.

Kraftverkene i Røldal-Suldal ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet for å forsyne Karmøy metallverk med fornybar kraft. I dag er dette den mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonen i verden.

 • Nye og oppgraderte vannkraftverk i Røldal-Suldal vil bli viktige for å sikre et mer robust kraftsystem som kommer både industrien, klimamålene og samfunnet til gode. Vi ser nå frem til å jobbe videre med disse planene i tett dialog med nasjonale myndigheter og lokalsamfunnene i Ullensvang og Suldal kommune, sier Moss.

Gir lokal sysselsetting og verdiskapning
Lyse og Hydro forventer at 150-250 personer vil være ansatt for å jobbe med de ulike prosjektene i en mulig byggeperiode på 6-8 år. Det vil gi betydelig lokal aktivitet og inntekter til vertskommunene. I driftsfasen vil de nye kraftverkene også gi flere permanente arbeidsplasser og økte inntekter til vertskommunene. Prosjektene vil samtidig bidra til å utløse nødvendige oppgraderinger av nettkapasitet og effektkapasitet, som blir viktig for lokal industri og næringsliv.

Nøkkelfakta om oppgraderingen:

 • Fra 630MW til 1280MW effektoppgradering.
 • 500MW pumpekraft
 • 800 GWh økt produksjon
 • Redusert brukstid - fra 6000 timer i dag til 3000 timer.
 • Kostnadsramme 7-8 milliarder kroner.
 • Fem nye kraftverk, hvorav tre nye pumpekraftverk.
 • 150 - 250 direkte arbeidsplasser i byggeperioden.
 • Økte kommunale skatteinntekter

Fakta: Om Lyse Kraft DA
I 2021 etablerte Hydro og Lyse et felles vannkraftselskap på Sør-Vestlandet. Lyse er største eier med 74,4 prosent, Hydro eier 25,6 prosent.  Lyse Kraft DA har en årlig normalproduksjon på ca. 10 TWh .

Selskapet har eierinteresser i kraftverk fra Haukeli i nord til Åna-Sira i sør, og kraftverkene i Røldal-Suldal kraftverk er en vesentlig del av porteføljen. Som del av avtalen er Lyse ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering, mens Hydro er operatør av kraftverkene. Sammen representerer Lyse og Hydro mer enn 200 år med norsk vannkraft- og industrihistorie.

Les mer på www.roldal-suldal.no