–Det er med stor entusiasme vi nå skaper en betydelig fornybaraktør som sikrer norsk industri langsiktig tilgang på vannkraft, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Lyse og Hydro fusjonerer kraftverk på Sør-Vestlandet i nytt selskap
Det nye selskapet får en årlig normalproduksjon på 9,5 TWh
Lyse skal forvalte en av landets største kraftporteføljer og Hydro øker sitt operatørskap
Avtalen mellom de to energiprodusentene omfatter Hydros ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) samt Lyse sine heleide og deleide kraftverk, bortsett fra Jørpeland Kraft. Dette inkluderer elleve kraftverk i Lyse sin portefølje, blant annet Lysebotn 2, Tjodan og Flørli. Lyses andeler i deleide Sira-Kvina og Ulla-Førre er også en del av avtalen.

Blir blant landets største

– Dette gjør Lyse til en av de aller største kraftmarkedsaktørene i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust kraftforvaltningsmiljø i Stavanger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og markedsaktiviteter og får en portefølje på 9,5 TWh.

– Kraftverksbransjen er i endring, og vi ville etter hvert risikere å bli for små til å drive våre kraftverk effektivt på egenhånd. Når vi nå slår oss sammen gir det muligheter til å gjøre nye satsninger på digitalisering og utnytting av kompetanse i et større system, sier Nygaard. 

Hydro øker sitt operatøransvar

Hydro overtar driften av Lyses heleide kraftverk og øker dermed sitt totale operatøransvar til 13,6 TWh. Hydro får med dette et økt engasjement på Sør-Vestlandet og vokser som operatør av fornybar kraft med ansvar for totalt 33 vannkraftverk i Norge.

– Dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig for Hydro og bidrar til å sikre verdier og gi forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim. 

Sentralt i selskapets strategi står ønsket om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lavt CO2-fotavtrykk, og å vokse innen fornybar energi. 

– Denne avtalen bygger opp under begge disse målene ettersom vi både sikrer langsiktig tilgang på fornybar kraft og fordi vi blir en større vannkraftoperatør, sier hun. 

Framtidsrettet løsning

Overføringen av operatørskapet for Lyses kraftverk innebærer at 34 ansatte får Hydro Energi som ny arbeidsgiver. De blir dermed del av en større organisasjon og vil få flere kraftverk å drifte.

- Ved å samle all drift i en større organisasjon vil vi kunne dra nytte av stordriftsfordeler, økt profesjonalisering og nye utviklingsmuligheter, for både kraftverkene og de ansatte som får ny arbeidsgiver, sier Eimund Nygaard.

Det nye partnerskapet vil gi gode muligheter til å kapitalisere på en kraftverksportefølje med stor fleksibilitet.

- Dette er en framtidsrettet løsning som vil gjøre det mulig å skape store verdier som vil komme partnerskapet med Hydro, vertskommunene og våre 14 eierkommuner til gode, sier konsernsjefen.

Den endelige avtalen er ventet gjennomført i fjerde kvartal 2020, forutsatt godkjenning av Konkurransetilsynet.

Kort om avtalen:

Lyse og Hydro har inngått avtale om å etablere en ny kraftaktør i Rogaland
Selskapet skal hete Lyse Kraft DA og vil ha sitt hovedkontor i Stavanger
Det nye selskapet vil ha en produksjon på 9,5 TWh vannkraft i et normalår
Hydro overfører kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) og mottar en eierandel på 25,6 prosent i Lyse Kraft DA
Lyse overfører kraftporteføljen sin (bortsett fra andeler i Jørpeland Kraft) og mottar en eierandel på 74,4% av Lyse Kraft DA
Hydro blir operatør for selskapets kraftverk og øker sitt operatøransvar til 13,6 TWh fornybar kraft i et normalår 
Lyse blir ansvarlig for vanndisponering og øvrige markedsaktiviteter. Lyse blir dermed landets tredje største markedsaktør for vannkraft, med en markedsportefølje på 9,5 TWh i et normalår
34 ansatte overføres fra Lyse Produksjon AS til Hydro Energi AS som følge av at Hydro blir operatør 
Det er ventet at avtalen vil føre til besparelser med nåverdi på opp mot 500 millioner kroner totalt i Lyse Kraft DA. Disse vil realiseres gjennom stordriftsfordeler og mer effektiv drift, samt nye måter å jobbe på ved hjelp av digitalisering og samhandlingsløsninger i løpende drift og investeringsprosjekter
Avtalen forventes gjennomført i fjerde kvartal 2020, avhengig av godkjenning fra Konkurransetilsynet.

illustrasjon selskapsoversikt

Om Lyse

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur. Innen fornybar og regulerbar vannkraft er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd.

Lyse har de siste 10 årene hatt en gjennomsnittlig årsproduksjon på 6,3 TWh fra de heleide kraftverkene Lysebotn 2, Tjodan, Flørli, Maudal, Hjelmeland, Oltesvik, Oltedal, Sviland, Hauskje, Hetland og Breiava, samt de deleide kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %), Ulla-Førre (18%) og Jørpeland Kraft (67%)

Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland.

Om Hydro

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og enestående ferdigheter innen forskning og utvikling. 

Hydro driver med produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og gjenvinning, men vi utvinner også bauksitt, raffinerer alumina og produserer energi. Det gjør oss til det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumindustrien. Hydro er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder. 

Med base i Norge og over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon er det Hydros mål å styrke våre kunder og lokalsamfunn og skape en bærekraftig fremtid med innovative aluminiumløsninger. 

Pressekontakt:

Peter Schwarz, kommunikasjonssjef Lyse, tlf. 40454082
Hallvor Molland, informasjonsdirektør Hydro, tlf. 92979797