Geir Magne Tjåland, leder konsernfinans.- Dette gir oss en solid ekstern bekreftelse på kredittkvaliteten og soliditeten i selskapet. I tillegg kan det gi oss tilgang til et langt større og internasjonalt kapitalmarked, sier Geir Magne Tjåland, leder konsernfinans.

Lyse hevder seg med andre ord blant de store kraftaktørene Statkraft og Statnett med offisiell rating, og som vil gjøre Lyse mer attraktive mot investorer, både nasjonale og internasjonale.

- Rating prosessen har vært på spennende og lærerik. Vi er gjennomanalysert når det gjelder hele vår finansielle situasjon, vårt eierskap og stabiliteten vi har i våre forretningsområder og er tilfreds med resultatet, sier Tjåland.

Scope Ratings AG ble etablert i 2002 og er Europas ledende ratingselskap. I 2017 etablerte Scope et norsk kontor med et norsk analytikerteam. Tjåland framhever at analytikernes inngående kunnskap til den norske kraft- og telebransjen har bidratt til en meget god rating prosess.  

I sin analyse fremhever Scope at Lyse, til tross for en høy finansiell risiko, har en solid gjeldsbeskyttelse og sterk likviditet. «Til tross for pressede kraftpriser har Lyse hatt en robust fortjeneste på mer enn 40 prosent, mye på grunn av virksomhetens diversifisering.»

Scope Ratings har særlig lagt vekt på:

  • Lyses robuste og diversifiserte forretningsmodell, til tross for en monopolisert nettinfrastruktur. «Konsernet har en lønnsom televirksomhet og en kraftproduksjonsportefølje med en fordelaktig posisjon»

  • Lønnsom og miljøvennlig kraftproduksjon med store vannmagasin

  • Et langt og solid eierskap av 16 kommuner