Tall i millioner kroner

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

Driftsinntekter

5 060

3 809

8 661

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger)

1 958

1 492

2 942

Driftsresultat

1 374

1 108

3 090

Resultat før skattekostnad

1 223

935

2 764

Resultat etter skattekostnad

520

492

1 942

Høye kraftpriser og høy vannkraftproduksjon gir et godt første halvår for forretningsområde energi. Forretningsområde telekom preges av fortsatt god kundevekst i hele landet, tross hardere konkurranse fra andre fiberutbyggere. Nettvirksomheten fortsetter med god drift og få driftsforstyrrelser. 

- Resultatet reflekterer god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett, og er i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Driftsresultatet ble på 1 374 millioner kroner, en økning på 266 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Vannkraftproduksjonen første halvår ble på 4,3 TWh, en økning på 0,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den høye kraftproduksjon er forårsaket av god magasinfylling ved inngangen til året og relativt sett høye markedspriser på kraft. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde ble på 36,5 øre/kWh sammenlignet med 26,6 øre/kWh for samme periode i fjor.

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet passerte i april 500.000 aktive fiberkunder. Forbedring i marginer sammenlignet med første halvår i fjor skyldes primært innkonsolidering av Viken Fiber i 2018. 

Elnett-virksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. 

Lyse-konsernet har en beregnet skattekostnad på 703 millioner i første halvår, en økning på 260 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Den betydelige økningen i skattekostnad forklares med høy aktivitet på vannkraftområdet og dermed økt grunnrenteskatt.  

Om Lyse
Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og elnett. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør og konsernet er en nasjonal utfordrer på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygget ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for fiberbredbånd, strøm, bio- og naturgass og fjernvarme. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør-Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og god lønnsomhet.