Lyse og eierne i Eviny Termo har inngått en avtale om at Lyse skal overta virksomheten i løpet av andre kvartal 2024.

Blir nasjonalt ledende
Samlet vil virksomheten fra Lyse og Eviny ha om lag 25 000 aktive kunder ved overtakelsen og ordrebok på ytterligere 9 000 kunder. Lyse overtar syv ansatte fra Eviny og virksomheten vil være basert i Stavanger, Bergen, Oslo og Drammen for å kunne levere løsninger til borettslag og bedrifter over hele landet.

- Med dette kjøpet blir Lyse nasjonalt ledende på energimåling og rigger oss for å kunne bistå kunder gjennom hele prosessen inkludert prosjektering, montering, individuell energimåling, fordeling og fakturering, sier Kristian Helland direktør for utbygger og borettslag i Lyse Energi.

Kan bli lovkrav om energimåling
Erfaringer fra land med lovpålagt energimåling viser at samlet forbruk i boligbygg kan reduseres med 15-25% ved månedlig fakturering basert på faktisk forbruk. Stortinget har vedtatt en hjemmel i energiloven slik at krav om individuell måling av varmeenergi også kan innføres i Norge.

- Tidligere har borettslag slitt med å fakturere beboere for deres faktiske forbruk av varmtvann til oppvarming og tappevann, noe som har ført til at energikostnader ofte fordeles etter leilighetsstørrelse, ikke reelt forbruk, fortsetter Helland

- Det er en urettferdig måte å fordele energikostnader på siden det ikke skiller mellom for eksempel aleneboere, store familier eller pendlere. Det fjerner motivasjonen for å spare energi, da man uansett ender opp med å betale en andel av byggets samlede energiforbruk uavhengig av eget forbruksmønster. Det problemet ønsker vi å løse for flere fremover, avslutter Helland.

Eviny: - Lyse en mer egnet eier
Eviny sier de har stor tro på tjenestene, men at en satsing fremover vil passe bedre hos Lyse.

- Energimålingsvirksomheten ligger utenfor det som er vår kjernevirksomhet i dag, og vår organisasjon er ikke tilpasset en så stor satsing i dette kundesegmentet. Vi har stor tro på tjenestene som leveres, men fremover vil Lyse være en mer egnet eier, sier Øystein Haaland, administrerende direktør i Eviny Termo.