Initiativet kommer etter regjeringens ønske om ”å legge til rette for økt bredbåndsutbygging i distriktene”. Dette gjelder særlig områder som havner utenfor den kommersielle utbyggingen av fiber i Rogaland, steder der det kreves ekstra innsats for å få ledet fiberkabelen helt fram til husveggen.

- Vi har en ambisjon om å komme i mål med ”fiber til alle”  innen de neste to –  tre årene, og vi er klare til å starte dette arbeidet allerede nå, sier administrerende direktør i Lyse Fiber, Tor Morten Osmundsen. Saken omtales i Aftenbladet og henviser til fiber som nå skal legges på Mosterøy, til Utstein kloster blant annet. 

Med prinsippet om å gjøre ”bygdefiber” til et motivasjonsprosjekt – håper Osmundsen at innbyggere som bor i områder der det ikke er lagt fiberbredbånd, nå går sammen om å gjøre de siste forberedelsene som kreves. Lokal interesse og engasjement, samt en kontaktperson er viktig for at et ”bygdefiberprosjekt” skal bli vellykket. Lyse er i dialog med kommunene i Sør – Rogaland om hvordan vi kan få til en felles dugnad slik at vi kan nå målet om fiber til alle. Kommunene kan i tillegg til å bidra med infrastruktur, og rask, fleksibel behandling av gravetillatelser, også bidra med midler fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)  - eller fra egne midler.

Velkjent og velbrukt modell
”Bygdefiber- prosjekter” bygger på samarbeid og spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommunene og Lyse Fiber.

- Vi har gjennomført flere gode slike prosjekt i årenes løp, og nøkkelen har vært god planlegging, gjennomføring og lokalt engasjement, sier Osmundsen.

Lyses Altibox-produkt er i tillegg til infrastrukturen som fiberbredbåd representerer, en viktig årsak til at Lyse nå tar sats. Det er lenge siden 2002 da Altibox ble etablert, og siden da har underholdningsbidraget og nivået i Altibox økt jevnt og trutt. Dagens tilbud er det i dag mer enn 500 000 kunder som har, og mer enn én million seere som daglig ser TV via Altibox. Osmundsen har også en gladnyhet til eksisterende kunder gjennom mange år.

- Prosjektet ”fiber til alle” vil bidra til at en del av de eksisterende kundene kan få oppgradert sin hjemmesentral, og dette vil vi benytte anledningen til å gjennomføre når vi først skal ut på veien.