«Smartboat One»gjør bruken av båt mer forutsigbar og trygg. Det skyldes at tjenesten har en rekke funksjoner somgir en god oversikt over båtens tilstand. Dette er gull verdt for den som skal ut på bølgene – og for den som venter hjemme. 

SmartBoat OneKysten fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er globalt sett høyrisiko utenfor sommermånedene med altfor mange dødsfall. Ved bruk av sensornettverk blir dekningskapasiteten betydelig og rekkevidden til å stole på. Dette har gjort at selskapet, som markedsfører produktet under Sensar Marine,har en betydelig pågang av både nasjonale og internasjonale interessenter. Nå går blant annet Lyse-konsernet inn med kapital som skal møte etterspørselen etter SmartBoat One, og legge til rette for en internasjonal satsing. 

Finansieringen på totalt 15 millioner kroner er en kombinasjon av at Lyse, gjennom sitt tidligfasefond, eksisterende og nye investorer fra Norge og USA, går inn med totalt 12,5 millioner kroner. Resten er lån fra innovasjon Norge og DnB. 

– Investeringen gir oss muskler til å møte økende båtinteresse med en sterkere satsing i Norge og internasjonalt, sier daglig leder i Sensario, Paal Kaperdal som har opplevd en betydelig interesse fra markedet. Koronakrisen bidro dernest til store problemer med å møte den ekstraordinære etterspørselen. 

Unngår overraskelser på sjøen
SmartBoat One er et avansert overvåkningssystem som sender detaljer om båtens tilstand til enhver tid. Kritiske faktorer som vannstand, batterinivå, bevegelse, støt, temperatur og tyveri, kan overvåkes via en smarttelefon. Systemet har som mål å redusere tap av liv ved ulykker og redusere kostbare skader på båten. 

Lyse og Altibox jobber jevnt og trutt med å bygge ut og investere i tjenester knyttet til sensornettverk. Fra før har måling av vanntemperaturer via sensornettverket fått mer enn 100 kommuner til å ta tjenesten i bruk. 

Ørjan Aukland- Sensario har allerede bevist attraktiviteten av dagens overvåkningssystem innenfor båtmarkedet, i tillegg til at de har bygget en solid og kostnadseffektiv plattform for videre vekst. Satsningen er komplementær i forhold til Lyse-konsernets smartby-satsning, og vi ser at teknologien også kan ha anvendelse innenfor andre av våre virksomhetsområder på lengre sikt, sier Ørjan Aukland, leder M&A og Lyse Investeringer

- Redningstjenesten bruker 90 prosent av sin tid på å lete etter forulykkede, ikke redning. Det kan løses med innovativ teknologi, sier Kaperdal som er glad for at de nå kan tilby tjenesten til enda flere.