Tradisjonen tro tennes julelysene på tårnet nå første søndag i advent. Barn fra barneavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus tenner lysene klokken 17.00. Rønning Elektro som har montert lyslenkene, lager arrangement med gløgg og julekaker.

- Idéen om å kjøpe tårnet dukket opp i kjølvannet av julelysdebatten i fjor. Regionen markerte da sterkt engasjement og eierskap til Ullandhaugtårnet. For Lyse som et regionalt eid, stort teleselskap, er det helt naturlig å overta kommunikasjonstårnet der Lyse allerede har mye utstyr plassert. Ullandhaugtårnet vil også gi gode profileringsmuligheter, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

I første omgang planlegger Lyse å videreføre eksisterende virksomhet i tårnet, med utleie av plass til kommunikasjonsutstyr både for Telenor og andre teleaktører.

I tillegg vil Lyse starte arbeidet med å se på hvilke andre formål tårnet kan brukes til, og vil i den forbindelse alliere seg med kommuner, Universitetet, oppstartselskaper, Næringsforeningen, frivillige organisasjoner og andre som er interessert i hva som skjer på det historiske stedet som er et landemerke for hele Nord-Jæren og et seilingsmerke for Ryfylke.

I forbindelse med avtaleinngåelsen ble det gjort en bygningsteknisk gjennomgang av bygget, som viste at tilstanden er tilfredsstillende for dagens bruk. Den frivillige organisasjonen Sørmarkas Venner driver i dag søndagskafé i tårnet på dugnadsbasis. For Lyse er en forbedring av kafélokalene, samt oppussing av utsiktsplattformene, aktuelt å få gjennomført på kort sikt. Ullandhaugtårnet har også flere innebygde etasjer som på sikt vil kunne fylles med innhold.

- Både Sola og Stavanger kommuner vurderer for eksempel etablering av besøkssentre i forbindelse med jubileumsmarkeringen i 2022 for slaget i Hafrsfjord, 1150 år etter slaget, og kanskje tårnet kan spille en rolle her, sier Nygaard.

Toppen av Ullandhaug har vært et utfartsmål siden før 1900. Det ble bygd kjørevei opp til høyden i 1892, og i 1895 bygde Stavanger Turistforening en utsiktsborg på toppen som ble kalt Haraldsborgen. Under 2. verdenskrig benyttet den tyske okkupasjonsmakten høyden, og det ble bygd en militærforlegning der. Borgen ble mer eller mindre ødelagt av tyskerne, og ble i tiåret etter krigen stående i nærmest falleferdig tilstand.

Den 3. september 1962 ga bystyret i Stavanger tillatelse til at Telegrafstyret kunne bygge et radiolinjetårn på Ullandhaug. Den 13. mars 1964 ble radiolinjetårnet offisielt overlevert, og telegrafbestyreren i Stavanger overtok ansvaret for anlegget. Total kostnad for bygget var forøvrig den gang kr 1.913.525.

- Telenor Eiendom er tilfreds med at Ullandhaugtårnet nå får ny lokal eier som kan videreutvikle tårnet, slik at det opprettholder sin posisjon som et landemerke for Nord-Jæren, sier adm dir Morten Dunham i Telenor Eiendom. Tårnet er i dag en populær turistattraksjon, i tillegg til et yndet turmål for befolkningen i regionen.

Stavanger 28.11 2019 K

Kontaktpersoner i Lyse: Direktør mobilitet, Eirik Gundegjerde, 9348 8885

Innholdssjef Kristin Støle Kalgraff, 9348 8432