Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

– Lyse og Universitetet i Stavanger har flere år med godt samarbeid bak seg. Nå styrker vi satsingen på forskning og utdanning innen energi og teknologi med 50 millioner kroner gjennom en avtale som løper over åtte år, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Forrige avtale var på 30 millioner kroner – denne gangen legger Lyse 50 millioner kroner på bordet for å bygge videre på arbeidet som er lagt ned i energiregionen Rogaland.

Det norske samfunnet skal i årene framover elektrifiseres i betydelig omfang.

– Her har Rogaland muligheten til å ta føringen, og det kan vi gjøre gjennom blant annet å styrke forskningen og utdanningstilbudet ved UiS, slår Nygaard fast.

Rektor Klaus Mohn ved UiS og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.
Rektor Klaus Mohn ved UiS og konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Ønsker elkraft inn i studiekatalogen
Den nye samarbeidsavtalen ble signert onsdag av Nygaard og rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn.

– Denne avtalen viderefører en lang tradisjon med tett og godt samarbeid om samfunnsbyggende prosjekter mellom Lyse og UiS. Den vil styrke UiS innenfor energi og grønn omstilling, områder som har høyeste prioritet hos oss, sier rektor Klaus Mohn. 

Lyse har behov for økt kompetanse innen elkraft, og en del av avtalen beskriver nettopp mulighetene for å få elkraft inn i studiekatalogen til UiS.

– Det er ingen hemmelighet at Lyse har et ønske om å få elkraft-utdanning på plass i Stavanger, slik at vi klarer å etablere et sterkere elkraftmiljø i regionen, sier Nygaard.

5G-utbygging med Rogaland i spissen
I tillegg til elkraft er det et stort behov for kompetanse innen data og telekommunikasjon i regionen. Arbeid knyttet til Internet of Things - og etablering av et 5G-laboratorium på campus Ullandhaug er derfor mulige prosjekter som framheves i den nye samarbeidsavtalen.

Forskningsprosjekter er også en viktig del av samarbeidet, spesielt innen smarte energiløsninger, datasikkerhet, teknologi og telekommunikasjon. Dessuten skal samarbeidet legge til rette for å etablere nye virksomheter i regionen.

Avtalen skal bidra til at studenter og ansatte ved UiS får større kjennskap til Lyse, enten gjennom samarbeidsprosjekter, hospitering eller studentoppgaver. Avtalen legger også opp til at ansatte i Lyse-konsernet skal kunne få tilbud om etter- og videreutdanning ved universitetet.