Arbeidet med å bytte linjetråd på den ene kraftlinjen mellom Lysebotn og Tronsholen i Sandnes er i full gang. Totalt blir nær 300 kilometer med liner og over 11.000 isolatorskåler skiftet, over en strekning på nær 60 kilometer. 
25 montører er med i prosjektet, både for å sikre framdriften, men også for opplæringen sin del. Da juni måned begynte, var arbeidet cirka 35 prosent ferdig i to seksjoner og 45 prosent ferdig i tredje seksjon. Målet er at arbeidet skal være ferdig 1. oktober.