Et godt utbygget og robust strømnett er en forutsetning for å skape vekst og nye arbeidsplasser i et mer elektrifisert samfunn. Den nye 132 kV-linjen vil gå fra Dalen ved Jørpeland i Strand kommune, via Veland til Hjelmeland kommune.
- Det er gledelig at vi har signert kontrakter og raskt kommer i gang slik at vi kan holde framdriftsplanen og levere strøm til bedrifter som venter på mer kapasitet. Målet er at nye transformatorstasjoner og den nye kraftlinjen kan settes i drift tidlig i 2024, sier Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lyse Elnett. 

Oppgradering og bygging av transformatorstasjoner starter samtidig med bygging av ny linje. Kruse Smith er tildelt kontrakt for totalentreprise for bygg og grunnarbeid. 
- Kontrakten gir oss mulighet til å bruke vår kompetanse og kunnskap til å påvirke valg av løsninger for gjennomføringen til beste for Lyse Elnett, lokalsamfunn og lokalt næringsliv, forteller Finn Erik Espegren, avdelingsleder prosjektgjennomføring konstruksjon i Kruse Smith.

Byggingen inkluderer oppgradering av transformatorstasjonen på Dalen og ny stasjon på Veland og Hjelmeland. Siemens Energy bidrar til prosjektet med elektromekanisk utrustning av stasjonene. Dette er første avrop på en ny rammeavtale mellom Lyse Elnett og Siemens Energy.
- For oss er det viktig å bidra til en mer kostnadseffektiv bygging av Lyse Elnetts transformatorstasjoner samtidig som kundene skal få en sikker og robust strømforsyning. Vi bidrar med bygging av høyspent koblingsanlegg, transformatorer og kontrollanlegg som er konstruert for å kunne driftes på en sikker og effektiv måte i mange år, sier Jon Bjørnar Lervik, prosjektleder i Siemens Energy.

LinjePartner er tildelt totalentreprise for bygging av ny 132-kV høyspentlinje fra Dalen via Veland til Hjelmeland.
- Arbeidene starter allerede nå i høst, og linjen skal spenningsettes fjerde kvartal 2023. Denne kontrakten sikrer god aktivitet i vårt firma et par år fremover, og vi vil benytte lokale tilbydere av blant annet losji, lager og transport, sier Stig Myhr, daglig leder i LinjePartner.
De samlede investeringene i prosjektet utgjør en halv milliard kroner.