Bodø Energi har de siste 15 årene gjennomført en omfattende utbygging av fibernett i hele Bodø kommune, og leid den ut til Signal Bredbånd. Gjennom dette har bedrifter, offentlige virksomheter, borettslag og private husholdninger fått tilgang til et framtidsrettet fibernett.

- Som en langsiktig tilbyder av bredbånd, tv- og underholdningstjenester gjennom Altibox i Bodø, er vi glade for å overta eierskapet til fiberinfrastrukturen. Samtidig er det viktig å presisere at kundene våre ikke vil merke noen forskjell fra tidligere da vi leide fiberen, sier administrerende direktør Ole-Johnny Johansen i Signal Bredbånd.

- Det har vært viktig for oss å legge til rette for at samfunnet i Bodø kunne ta del i den digitale utviklingen gjennom denne utbyggingen. Vi mener å ha oppnådd vårt samfunnsansvar på akkurat dette og velger nå å selge fiberen til Signal Bredbånd, sier konsernsjef Arne Juell i Bodø Energi.

- Etter en strategisk vurdering, hvor vi nå står foran en betydelig elektrifisering av samfunnet, bidrar salget til å frigjøre kapital til nettopp dette, fortsetter Juell. Bodø Energi er en sentral del av løsningen på det grønne skiftet i Bodø. Overgangen til lavutslippssamfunnet stiller større krav til elektrifisering av alt fra transportsektoren til havbruk. Dette skal vi - og kan vi nå være en del av, avslutter Juell.

Partene er enige om ikke å kommentere salgssummen.

Signal Bredbånd er et heleid datterselskap i Lyse-konsernet og er Nord-Norges største fiberleverandør.