Noen av dem har arbeidet før i Lyse, mens andre er her for første gang. 

- Jeg synes det er veldig kjekt og lærerikt. Vi har fått i oppgave å se på tiltak for å redusere berøringsspenning i strømnettet, sier ingeniørstudent Ingrid Jæger Landsnes, som for første gang er sommervikar i Lyse. 
Hun skal begynne på femte året på Energi og miljø ved NTNU i Trondheim, og kjenner godt noen av de andre sommervikarene gjennom studiene der. 

God og viktig jobb
Simen Galland Grønli går på maskiningeniørstudiet og jobber på lageret. Han jobbet der i fjor også, og hjelper til med å losse utstyr av biler, levere utstyr ut til montører, se over utstyr og annet forefallende arbeid. 
- Det er nokså selvstendig og variert arbeid, sier Simen som trives godt i jobben. 

Rannveig NorfolkFor nettselskapet Lyse Elnett har det vært viktig å finne løsninger slik at de 14 sommervikarene de har kunne begynne tross restriksjoner som følge av smittevernhensyn. Etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen, ble dette enklere å få til enn først antatt. 
- Det er flere årsaker til av i mener det er viktig å ta inn sommervikarer. Vår erfaring er at studentene gjør en god og viktig jobb for oss, og vi bidrar til at de får relevant erfaring. Vi blir kjent med og bygger relasjoner til studentene, og det er viktig i forhold til en eventuell framtidig jobbsøknad, sier avdelingsdirektør Rannveig E. Norfolk i Lyse Elnett. 

Korrigerer og kontroller data
God datakvalitet, enten det er kartdata eller kundedata, er viktig for å sikre at det leveres gode tjenester til kunder. Derfor er det tre vikarer som jobber med akkurat dette. Simen Høyvik arbeider blant annet med å korrigere hvor skille for eierforhold går i nettanlegg og plassering av strømmaster i kart etter at laserscanning av kraftlinjer er gjennomført. 
- Jeg studerer for å bli dataingeniør, og trives veldig godt i Lyse. Vi er heldige som får jobbe med noe som er relevant til det vi studerer, sier Simen Høyvik. 
Eirik Are Madsen jobber også med å bedre kvalitet på data, men da på kundesiden. 
- Jeg henter ut data om forbruk fra målerne før fakturering, sjekker opp hvem som har overtatt bolig/eiendom etter utflytting hvis det ikke er meldt inn og hjelper kollegaer som overvåker at strømmålern fungerer som de skal og sender inn forbruksdata til Lyse, forteller Eirik som studerer økonomi. 
Han forteller at han har fått opplæring i ullike dataprogram som brukes, og synes han lærer mye underveis. 

Trives utendørs
Seks av sommervikarene tilbringer det aller meste av dagen utendørs. De går befaring av kraftlinjer, tar bilder og noterer om det er forhold som må rettes opp. Nå er de i gang med å feste markører på barduner til strømmaster der dette mangler. 
- Jeg trives ute, og de første ukene hadde vi også veldig fint vær og fikk settt mange nye steder i regionen. Når vi gikk befaring, så var vi gjerne oppe i rundt 20.000 skritt om dagen. Jeg er sammen med en kjekk gjeng, og får nå se og lære mer om den teorien vi har hatt om på skolen, sier Kristin Serck-Hanssen som i fjor jobbet i Lyse Produksjon med vedlikehold av vannkraftverk. 
Hun synes det er kjekt å se og oppleve andre sider av konsernet i år.