Det er femte året på rad at NHO-foreningen Abelia og ODA-Nettverk gjennomfører kåringen som har som formål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse.  

- For meg personlig er dette veldig kjekt og inspirerende. Teknologi og IT har for lengst gått fra å være en isolert bransje for spesielt interesserte, til å være definerende for både samfunnet og oss som mennesker. Dette setter krav til både kreativitet og ansvarlighet - og mangfold er helt avgjørende. Det er ingen grunn til at kvinner skal påvirke teknologiutviklingen i mindre grad enn menn, sier Ane Marte Hausken.  

De siste månedene har Hausken faktisk balansert to direktørstillinger i ett av Norges ledende teknologiselskap, noe som har blitt trukket fram i nominasjonene. I en av nominasjonene heter det ellers at «Ane Marte er en dyktig, innovativ og fremoverlent leder med stålkontroll. Hun utvikler stadig nye produkter med en ro og markedsteft mens hun veileder teamet på en fremragende måte». 

Selv setter Hausken stor pris på både nominasjoner og kåring, men påpeker samtidig at vi alle har en jobb å gjøre for å fremme andelen kvinner innen teknologi og ledelse. 

- For det første må vi få bort tidlige stereotypier om at koding er mest for gutta. For det andre må vi som er i bransjen vise unge kvinner hvor spennende og varierte mulighetene er når en har teknologikompetanse i bunn. Og for det tredje er det viktig at arbeidsplassene har en bevissthet rundt behovet for mangfold, og videre at det tilrettelegges for livslang læring. Teknologiutviklingen går fryktelig fort og vi trenger at alle henger med i svingene, sier Hausken. 

For å løse vår tids store utfordringer trenger vi problemløsere av begge kjønn. Andelen kvinner som jobber med ledelse og teknologi er for lav og Norge trenger at flere kvinner får øynene opp for teknologi. Dette vil Abelia og ODA-Nettverk gjøre noe med. Derfor løfter de frem de dyktige talentene vi allerede har, og inspirerer nye til å velge teknologi og velge ledelse.  

– Med året vi har lagt bak oss har den fundamentale rollen teknologi spiller aldri vært tydeligere. Det være seg innen samhandling, helse, bærekraft eller utdanning. De teknologiske løsningene for fremtiden må skapes av alle, og årets tall viser at det fortsatt er for få tech-kvinner i Norge. Da er det ekstra viktig og gledelig at disse fantastiske 50 rollemodellene representerer en stor bredde av muligheter, som vi håper vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å skape tech-løsningene vi trenger i fremtiden, sier Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk.