- Shell, Lyse og Eviny har bygget infrastruktur og skapt nye jobber i Norge i mer enn hundre år. De tre selskapene er pionerer i Norge på olje- og gass, kraftproduksjon og strømnett. Vi har vært med på å bygge opp leverandørindustrien, og nå vil vi bidra til å omstille den, sier prosjektleder Fredrik Celius i Shell.  

Vannkraften blir viktigere med havvind
- Dersom vi lykkes med betydelig kraftproduksjon fra havvind, blir også vannkraften til Lyse enda viktigere. Når havvindmøllene i Nordsjøen sørger for at vi får nok strøm, kan vannmagasinene våre «lades opp» med vann. Og motsatt, når det ikke blåser er vi avhengige av at vannkraften kan klare å produsere nok kraft, nesten alene.

- Derfor er det avgjørende at vi får rammebetingelser som gjør at det lønner seg å oppgradere eksisterende vannkraftverk, sier Ånund Nerheim som leder havvindsatsingen hos Lyse. Ånund Nerheim i Lyse

80 prosent av vindressursene trenger flytende havvind 
Det aller meste som er bygget ut av havvind i verden er bunnfaste installasjoner. Men mer enn 80 prosent av verdens havvind-ressurser finnes på dyp som krever flytende havvind.     

- I dag er ikke flytende havvind lønnsomt verken i Norge eller andre deler av verden. Men det vil bli lønnsomt når teknologien modnes. Shell, Lyse og Eviny ønsker å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri, slik at også flytende havvind blir konkurransedyktig. Målsettingen er at vi skal kunne ta med oss det vi utvikler her i Norge ut i verden, slik Shell har gjort før innenfor petroleumsindustrien, sier Fredrik Celius.  

Global aktør på havvind 
Shell har allerede flere tiårs erfaring med vindkraft, og har bygget ut store parker med bunnfast havvind flere steder i verden. Denne erfaringen blir verdifull for prosjektet som planlegges på Sørlige Nordsjø II, som skal bygges ut med havvindmøller som står fast på havbunnen på 60-70 meters dyp. Det blir det dypeste bunnfaste havvindprosjektet i verden.  

Shell, Lyse og Eviny jobber for å finne nye, innovative løsninger for flytende havvind, som er i en pionerfase internasjonalt. Nylig fikk de tre energiselskapene 7,5 millioner kroner i Enova-støtte for et forprosjekt som skal videreutvikle dagens teknologi for flytende havvind.  Nakstad, Celius og Barth Eide

Videreutvikler flytende havvind 
- En av utfordringene vi ser på, er de flytende fundamentene som skal bære de over 200 meter høye havvindmøllene. Konstruksjonene som har blitt brukt til nå, stikker veldig dypt, opptil hundre meter under havoverflaten. Norske fjorder og dypvannskaier har dybder til å klare så dype konstruksjoner, men det er en utfordring i andre land. Vi ønsker derfor å utvikle nye løsninger som kan brukes i andre markeder. Knekker vi den koden, skaper vi en global eksportmulighet for Norge. sier prosjektleder Fredrik Celius i Shell. 

Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havneaktører for å diskutere framtidig samarbeid. Shell er også partner i Tetra Spar, en flytende havvindmølle som allerede testes ut på testfeltet MetCentre i havet utenfor Karmøy, ikke langt fra Utsira Nord. Tetra Spar produserer strøm og henter verdifulle data som brukes i planleggingen av Utsira Nord-prosjektet.  

Fakta om Utsira Nord 

  • Utsira Nord ligger vest for øykommunen Utsira, og har noen av de beste vindressursene i hele Europa. Gjennomsnittsdybden på feltet er 265 meter 
  • Det skal i første omgang bygges ut 1500 MW på Utsira Nord, men Regjeringen åpner for at dette kan økes med 750 MW  
  • Myndighetene legger opp til å tildele konsesjoner til tre aktører  

Fakta om Sørlige Nordsjø II 

  • Feltet ligger utenfor kysten av Agder, på grensen til dansk sokkel 
  • En aktør vil få konsesjon for utbyggingen av de første 1500 MW på Sørlige Nordsjø II 
  • Myndighetene skal først gjøre en prekvalifisering av søkerne. Minimum seks og maksimum åtte aktører vil bli prekvalifisert basert på myndighetenes kriterier.  
  • De som blir prekvalifisert vil deretter konkurrere om konsesjonen i en auksjon med åpen budgivning etter engelsk modell 
  • Myndighetene vil gi støtte til utbygging gjennom differansekontrakter