Jens Arne Steinsbø (36) blir fra 17. februar ny konserndirektør for strategi og teknologi i Lyse-konsernet. Steinsbø er i dag leder for strategisk analyse og digitalisering i forretningsområde energi. Steinsbø får konsernansvar for strategi, IT, FOU (forskning og utvikling) og innovasjon, forbedringsarbeid og digitalisering.

Jens Arne Steinsbø har tidligere erfaring som juniorpartner i konsulentselskapet McKinsey. Han var etter det med å starte selskapet Arundo Analytics og hadde ulike roller i ledelsen der inntil han startet i Lyse.

Fra samme tidspunkt går Ove Jølbo (63) ut av konsernledelsen. Han vil fortsatt ha ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt og rapportere til konsernsjef.

- Jeg ser fram til å få Jens Arne Steinsbø inn i konsernledelsen i Lyse. I tiden han har jobbet i Lyse har han bragt ny kunnskap og erfaring med seg. Det gjelder ikke minst digitalisering og strategiarbeid i konsernets energidel, et arbeid som nå skal utvikles videre også på konsernnivå, sier konsernsjef Eimund Nygaard.