Sandnes-ordfører Stanley Wirak la fredag 21. april frem et enstemmig forslag på vegne av valgkomiteen om at styreleder Harald Espedal gjenvelges for perioden 2023-2025.

Espedal har vært styreleder i Lyse i åtte år, og er Lyses tredje styreleder siden etableringen av konsernet i 1998.

– Det stilles et særskilt krav til styreleder og til styret for øvrig, og vedkommende bør ha en bred samfunnsmessig forståelse. Valgkomiteen vurderer at Harald Espedal ivaretar styrevervet på en meget tilfredsstillende måte, sa Wirak.

Espedal driver egen virksomhet etter å ha vært administrerende direktør i Skagen AS (Skagenfondene) i perioden 2002 – 2014. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, der han også gikk gjennom høyere revisorstudium. Han er styrets leder i Sandnes Sparebank og Solstad Offshore ASA, nestleder i styret i Stavanger konserthus og styremedlem i en rekke andre selskaper.

Bedriftsforsamlingen valgte Dag Mossige som vara for Espedal. Mossige er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger. 

Vedtok utbytte for 2022

I tråd med forslag fra Lyses konsernstyre ble det vedtatt utbetalt 1 100 millioner kroner i utbytte til Lyses 14 eierkommuner. Av disse går 700 millioner til utbetaling, mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

– Lyse har ambisjon om fortsatt å betale ut utbytter i tråd med eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid, ved økende resultater. I tillegg legges det opp til at det i særskilt gode år utdeles ekstra midler i form av nye ansvarlige lån sier styreleder Harald Espedal.