Grupperingen som planlegger byggingen av en ny 700 kilometer lang fiberkabel mellom Norge og England, har signert en avtale med selskapet Xtera om å prosjektere og installere nordsjøfiberen. Selve fiberkabelen skal produseres av det norske selskapet Nexans på Rognan.

- Med transportkapasitet på inntil 216 terabits per sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Norge og utlandet betydelig, sier teknologidirektør Atle Soma i det heleide Lyse-selskapet Altibox.

Investeringen i nordsjøfiberen gjennomføres i samarbeid med Haugaland Kraft, BKK, Ryfylke IKS, Green Mountain, Polysys og Hatteland Group.

Fiberkabelen til England blir en del av et større europeisk fibernettverk som Altibox etablerer, som skal sørge for en robust og førsteklasses digital infrastruktur. Gjennom nordsjøfiberen og en ny fiberkabel mellom Larvik og Hirtshals kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Det betyr at Norge kobles på de store datasenter-knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige; steder der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre.

På grunn av det harde været i Nordsjøen vil bunnundersøkelser og prosjektering foregå i sommerhalvåret dette året. Selve fiberkabelinstallasjonen finner sted i 2021 og nordsjøfiberen skal være operativ innen utgangen av 2021.

Styreleder Toril Nag i Altibox poengterer at den nye fiberkabelen til England vil styrke Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre.

- Vi har fornybar energi, stabile politiske forhold, en velutdannet befolkning og et kjølig klima. Flere regioner har også et fjernvarmesystem, som for eksempel Lyse har i Stavanger-regionen, som kan benytte overskuddsvarmen fra store datasentre, sier Nag.

Mer informasjon om vår internasjonale fiberinfrastruktur: https://www.altiboxcarrier.com/