Eirik Gundegjerde i Lyse og instituttleder Tom Ryen ved UiS.Avtalen har en varighet på tre år, og gjør det mulig for UiS å ansette to professorer ved Institutt for data- og elektronikkteknikk (IDE). De to skal legge IKT-delen av «Smarte byer»-begrepet under lupen, og skal forske på analyse av store datasett, skyløsninger, maskinlæring, smarte byer og energiinformatikk. 
– Støtten fra Lyse betyr enormt mye for vår satsing på temaet smarte byer og fornybar energi, sier instituttleder Tom Ryen ved UiS. 

Avtalen inngår i en større samarbeidsavtale som ble undertegnet i januar 2015, og legger ikke føringer på hvordan UiS skal utføre det vitenskapelige arbeidet eller publisere resultatene av arbeidet. 
– For Lyse er det viktig å kunne bidra til å øke kompetansen innenfor IKT-området ved UiS. Denne kunnskapen er svært relevant for de behov næringslivet vil ha i framtiden, og vil ikke minst kunne bidra til ny kunnskapsbasert verdiskapning i regionen, sier Eirik Gundegjerde i Lyse.

UiS har allerede begynt ansettelsesprosessen for professoratene, og regner med å ha ressursene på plass fra tidlig i 2018.