Lyse har allerede varslet Stavanger Turistforening om potensielle turstier der det kan bli overløp. Dette er viktig for å unngå at situasjoner som i sommer oppstår, og at det er fare for at turgåere oppsøker stier som ikke vil være hundre prosent trygge. 

- Den betydelige mengden vann som har vært i magasinene i sommer og gjennom høsten ser ikke ut til å gi slipp. Situasjonen er lik hos oss som hos flere kraftprodusenter, vi er oss nå nødt til å slippe vannet ut, forklarer Trond Erik Børresen, leder avdeling forvaltning, Lyse Produksjon.

Bildet viser overløp ved Hagavatn, Hetland kraftstasjon. (foto: Daniel Sjøberg, Lyse)I regulerte vassdrag vil det alltid kunne forekomme hurtig endring i vannføring og vannstand, og situasjonen i år med mye vann i magasinene gjør dette ekstra aktuelt. Spesielt kan vannet komme brått i områder som normalt har lite vann på grunn av vassdragsreguleringer. Med allerede fulle magasin kan det føre til overløp og mye vann flere plasser. 

Den nåværende situasjonen har et særpreg i forhold til det vi ellers har sett.

 

- Det er spesielt at hele Sør-Norge har nesten fulle magasin, sier Børresen.