På Statnetts høstkonferanse denne uken brakte Nygaard på bane et tema som det foreløpig ikke er noen åpenbar og synlig forbedring på. Han frykter nemlig at grunnrenteskatten vil gjøre at opprusting og utvidelser av aldrende vannkraftverk vil stoppe helt opp. Eimund Nygaard holdt foredraget i kraft av å være styreleder i Energi Norge.

Les mer i artikkel sakset fra Montel.no:
– Det er dessverre slik i dag at skattesystemet gjør at det ikke lønner seg å fornye den fantastiske vannkraften som vi allerede har og som skriker etter opprusting. Vi har skreket og mast om dette i flere år, men nå er vi altså i en situasjon hvor utbygging og fornying av vannkraft vil stoppe helt opp. Det er rett og slett ikke lønnsomt lenger, sa Nygaard på Statnetts Høstkonferanse tirsdag ettermiddag. Nygaard viste til Eivind Reitens foredrag tidligere på dagen, der Reiten forklarte behovet for innføring av energiloven og liberaliseringen av kraftmarkedet med at det den gang var det fiskale som stod i sentrum når man fastsatte kraftprisene.

– I dagens kraftmarked står også det fiskale i sentrum. Dessverre er det fiskale i dag det største hinderet for verdiskapningen i kraftmarkedet, fremholdt Nygaard. Han viste til et opprustingsprosjekt som Lyse har gjennomført, og som nå går med underskudd på grunn av lavere priser og høyere renteforventinger enn det Lyse så for seg da prosjektet ble igangsatt.

– Dette kraftverket betaler grunnrenteskatt av et underskudd. Og grunnrenteskatt er altså skatt på superprofitt. Forstå det den som kan. Det er mulig vi burde forutsett dette, men vi hadde faktisk tiltro til at systemet ikke ville fungere så ille som det gjør. Men det er situasjonen i dag, dessverre. For å bedre konkurranseevnen til norsk næringsliv har regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslått en ytterligere reduksjon i selskapsskatten, men dette vil ikke vannkraftbransjen nyte godt av, fordi grunnrenteskatten foreslås økt samtidig. Dette har utløst en massiv protest fra hele kraftbransjen i Norge.

– Nå har vi det ulykksalige at det ikke investeres i vannkraft fordi det ikke er lønnsomt, noe som er veldig dumt, fordi det er nå vi har en luke i elsertifikatsystemet med forlengelsen på svensk side. Nå er det vindkraft som kommer til å vinne frem, og slik vil det dessverre bli fremover, sa Nygaard.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) var også til stede på konferansen tirsdag, men der var det lite trøst å hente for kraftbransjen.

– Hvorfor senket ikke regjeringen vannkraftbeskatningen i forslaget til statsbudsjett?

– Det er en totalvurdering av de rammene vi har å jobbe etter. Vi har valgt å ikke gjøre noe med det nå. Men både jeg og regjeringen følger dette nøye og registrerer jo at det er krefter i næringen som mener at man burde gjort noe nå, og at denne næringen burde fått del i den generelle skatteletten som har vært på næringssiden som følge av reduksjonen i selskapsskatten, sa Søviknes til Montel. Han la til at regjeringen hele tiden vurderer de samlede rammevilkårene for kraftbransjen. – Men foreløpig har vi ikke funnet grunn til å gjøre noe, sa Søviknes. Han ville heller ikke komme med noen indikasjoner på om bransjen kan vente seg skattelette den kommende fireårsperioden.