Horizon 2020 er verdens største forskning- og innovasjonsprosjekt initiert av Den europeiske kommisjonen. Gjennom en storstilt satsing har blant annet Triangulum som Stavanger har vært en del av, blitt gjennomført de siste fire årene. Det har også prosjektet Invade, og denne uken var partnerne samlet i Stavanger.  

- Dette var vårt nest siste konsortiumsmøte, og nå er det kun 3,5 måned igjen av prosjektperioden før prosjektet og pilotene skal være ferdig, forklarer prosjekteier og senior forretningsutvikler i Lyse, Trond Thorbjørnsen.   

Selv om prosjektet er ferdig skal januar måned brukes til forberedelse av den endelige gjennomgangen i februar. 

 - På agendaen denne uken sto en gjennomgang av status for de ulike arbeidspakkene og pilotene, gjenstående arbeid og mange gode diskusjoner, sier Thorbjørnsen.  
Invade inkluderer tolv partnere, fra åtte land – i fem pilotområder. Den tverrfaglige kompetansen som sitter i dette prosjektet er ifølge Thorbjørnsen helt unik. 

Vera Palma CostaVera Palma Costa (bildet) fra Estabanell i Barcelona representerte en av partnerene. Hun jobber med å erstatte dieseldrevne aggregat i offentlige bygninger med store batteripakker. Det vil spare samfunnet for 144 kilo co2 i året. Løsningen de har utviklet i Estabanell vil kunne kan tas i bruk i de fleste andre liknende bygg på sikt.  

- I dette prosjektet får vi innsikt og erfaring i forhold til et fremtidig energimarked som i større grad dreier seg om nye forretningsmodeller og tjenester innen energibransjen. Tjenestene i prosjektet omtales som «fleksibilitetstjenester» hvor sluttkunder spiller en sentral rolle for å få en bedre utnyttelse av strømnettet i fremtiden.  

I Lyse ser vi allerede effekter av å være delaktig i et så omfattende prosjekt som dette. Invades forretningsmodell og tankene rundt dette, er med oss videre i nær sagt alt vi gjør. I fremtidens energimarked vil både distribuert produksjon, lagring og styring av energi være essensielt, forklarer Trond Furenes i Smartly som er ett av datterselskapene i Lyse-konsernet.  

- Styringsløsningene som skal bygges i Elnett21 bygger også på mye av det samme rammeverket som ble utviklet i forbindelse med Invade – og underveis i prosjektene er det ordinære, skarpe kundeleveranser som følge av dette, forklarer han.  
 

Forbereder framtiden 
Om kun få år vil trolig mye av teknologien som nå testes være på markedet. Det gjør det ekstra spennende å være med i denne tidlige fasen, synes prosjektlederen for hele det internasjonale prosjektet, Dieter Hirdes. Han jobber til daglig som leder i Smart Innovation Norway i Halden og har i disse årene holdt sin stødige hånd over prosjektet.  

- Prosjektet viser hvordan man med velutviklede energi og IT-løsninger kan kreere muligheter som kommer både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser til gode. Batterier blir stadig billigere og kommer i ulike størrelser tilpasset privatboliger, mellomstore og store bedrifter. I Invade jobber vi med utvikling på alle nivåene.  

Da Invade-prosjektet startet trodde Hirdes at utviklingen innen batterier ville ha kommet mye lenger enn det som er tilfelle. Elbil-produsentene har heller ikke kommet så langt som de hadde trodd og håpet. Derfor er det fortsatt nokså tidlig med gode eksempler på elbiler der ladingen kan gå begge veier. Under møtet i Stavanger hadde blant annet franske Schneider – en av verdens største leverandør av elbil-ladere en presentasjon av hvordan de ser for seg at fremtiden vil bli. De jobber med utgangspunkt i tre trinn for å oppnå fremtidens mest effektive metoder; «Effektiv kommunikasjon», «interoperasjonelt system» og «datasikkerhet». 

EU-prosjekt gir ny læring 
Lyse er ett av selskapene i verden som skal teste ut Schneiders aller nyeste løsning. Renault blir den første bilprodusenten til å teste to-veis komponent i elbilene – da kan bilen både bli ladet – og lade en bolig med forbruksstrøm.  

- Fleksibiliteten som elbiler kan gi har en stor verdi for distribusjonsnettet, og ikke minst for sluttkunden, sier Hirdes.  

Når Invade-prosjektet nå går mot slutten vil det også være andre, liknende prosjekt under Horizon 2020-som vil kunne gi viktige svar på hvordan fremtidens flyt av strøm -fra distribusjonsnett til elbiler og ut i nettet igjen, med mer, vil se ut. Hirdes forteller at så mye som fire til fem liknende prosjekt pågår innenfor det samme fagfeltet. 

- Først og fremst skal vi dele lærdommen fra prosjektet med andre Lyse hoder. Vi kommer nok også til å benytte de gode relasjonene som etablert for det det er verdt med tanke på nye prosjekter og eventuelt videre samarbeid. Ellers håper jeg at vi kan benytte pilotinstallasjonene til nye formål og uttesting, avslutter Thorbjørnsen.