- Vi har tenkt nytt på flere områder. Kablene fram til ladepunktene er lagt i sjøen, og blir dermed direkte kjølt, og det gjør det mulig å overføre store energimengder på kort tid. Siden vi har samarbeidet om byggingen, så har vi spart areal og kunnet bygge helt like ladepunkt som alle båtene kan benytte. Det gjør anlegget mer fleksibelt for båtene. I tillegg ser vi på muligheten for å redusere totalt effektforbruk som det i dag er knapphet på, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse. 

Rask lading ved nye ladepunkt
Langs kaien ved Fiskepiren og Jorenholmen er det nå lagt klar 6 kabler til hvert av de tre ulike ladepunktene. Hver båt vil plugge i alle kablene, så lenge de trenger hurtig lading på dagtid. 
- Vi vil lade hver gang hurtigbåten er inne ved kai her i Stavanger i henhold til rutetabellen. Den vil da lade i 5-30 minutter hver gang, forteller prosjektleder Mikal Dahle i Kolumbus. 
De får hurtigbåten Medstraum levert i mai som en del TrAM-prosjektet som er støttet av EU’s Horizon2020 program.
- Vi bruker i dag 7-8 timer for å lade Rygerelektra. Når vi kan ta i bruk nytt ladepunkt ved Jorenholmen, så vil det ta 45 minutter, sier daglig leder Lars Andre Rødne i rederiet Rødne. 
Det har selvsagt stor betydning å kunne øke daglig bruk av båten. Rødne forteller at deres kunder etterspør den elektriske båten, og helst vil benytte den.  

Kapasitet for framtiden
Lederne i selskapene som har vært med på å få fram ladeinfrastruktur til hurtigbåter i Stavanger foran et nytt transformator- og kraftelektronikkbygg Om natten kan de benytte kun 1-2 plugger per båt, og slik bruke mindre kapasitet. Ladespenningen kan styres fra et transformator- og kraftelektronikkbygg som bygges av Stavangerregionen Havn. Dette bygget huser to sett med transformatorer og likeretteranlegg med plass for utvidelse for framtidig ladeanlegg.
- Vi opplever en økende etterspørsel etter landstrøm og lading av skip ved våre kaier. Det er derfor kjekt at det nå kommer infrastruktur for lading her ved Jorenholmen og Fiskepiren, sier Odd Bjørn Bekkeheien i Stavangerregionen Havn.
Lnett har installert høyspentkabler fra Kongsgaten transformatorstasjon over Storhaug og ned til Jorenholmen. Kabelen har en kapasitet på totalt 8 MW, noe som tilsvarer det 1600 boliger bruker. Kolumbus sin nye båt Medstraum og Rødne sin Rygerelektra skal lade på 2-2,4 MW.
Det er dermed ytterligere kapasitet for framtidig ladebehov.
- Det er spennende å se hvordan aktører finner sammen, og diskuterer hvordan de kan redusere det totale uttaket av effekt. Dette kan ha stor betydning siden strømnettet må være bygget for den høyeste forbrukstoppen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett.
Selskapet får stadig henvendelser med etterspørsel etter tilknytning for store uttak til blant annet elektrifisering av transportsektoren.
Totalt budsjett for prosjektet er 80 millioner kroner, og Kolumbus og Lyse har fått Enova-støtte til ladeinfrastruktur til Medstrum og Rygerelektra på 19 millioner kroner.

Bildetekst: Havnedirektør Magne Fjell i Stavangerregionen havn, konserndirektør Grethe Høiland i Lyse, administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett og direktør Edith Nøkling i Kolumbus foran et nytt transformator- og kraftelektronikkbygg som er under oppføring.