Telekommunikasjon er grunnlaget for det moderne, digitale samfunnet. Med både fastnett og mobilnett i verdensklasse, er Norge allerede veldig miljøvennlig, men etablering av telenettene kan til tider være utfordrende i et miljøperspektiv.

Sammen med IKT Norge og bransjevenner har Lyse tatt frem en rapport som viser klimaavtrykket ved forskjellige metoder og lokale regelsett for fremføring av fibernett. Rapporten ble lansert og overlevert til statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal og distriktsdepartementet 15. mars 2023. Kanskje er det litt overraskende for mange at det desidert største klimaavtrykket kommer fra asfaltproduksjon og massehåndtering, ikke maskinbruk og transport.

I rapporten kommer det også frem at vi kan spare så mye som 13 tonn CO2-ekvivalenter per kilometer fiber ved å gå fra “tradisjonell graving” med gravedypde på 60 cm til micotrenching. Det er mer en det samlede klimafotavtrykket hver enkelt av oss har årlig, og like mye klimautslipp som 10 flyturer Oslo-New York.

Det er viktig å understreke at lokale forhold setter premisser for hva slags teknikk og spesifikke krav som benyttes for fiberutrulling, og det vil ikke alltid være teknisk mulig eller ønskelig å foretrekke for eksempel fiberplog eller microtrench framfor en konvensjonell grøft. Rapporten viser at mulighetsrommet er stort. 

Våre fiberselskaper og Altiboxpartnerskapet har vært regionale spydspisser for utbygging av fibernett, og at vi får mer kunnskap og fakta om miljøaspektene i dette er veldig bra. Vi har i aller høyeste grad et ansvar for å forbedre egne klimaregnskap, men i minst like stor grad er vi avhengige av at kommunale rammevilkår blir mer forutsigbare og likere. I korthet betyr det at vi trenger at samtlige kommuner i det ganske land i større grad forholder seg til ledningsforskriften fra 2017 og tilhørende veileder datert 2022, sier Jon Birger Ellingsen i Lyse Fiberinvest.