Over 1,2 millioner nordmenn bruker bredbåndstjenestene fra Altibox. Nå satser internett- og TV-leverandøren stort på geografiske løsninger for å vinne ytterligere markedsandeler.

Hvert år legger tilbydere av Altibox tusenvis av kilometer med fiber til norske husstander og bedriftskunder. Altibox AS har 32 partnere som bygger ut fiber over hele landet, og har i dag en markedsandel på 60 prosent for fiberbasert bredbånd. Med et bevisst forhold til geografiske data har selskapet nå tatt i bruk et heldigitalt samlesystem med applikasjoner for å øke utbyggingen av fiber i Norge.

Omar Retterstøl– Dette verktøyet binder forretningsprosessene våre sammen, slik at planlegging, salg, utbygging og leveranse er sammenhengende og kontinuerlig oppdatert, sier Omar Retterstøl Langset, Deputy Chief Technology Officer & Head of IT and Applications i Altibox.

Slutt på excel-lister
Det betyr at det ikke lenger er behov for å vente på excel-lister som sendes inn fra entreprenører, og som må registreres manuelt i systemer for å holde oversikt over fremdrift i et utbyggingsprosjekt.

 – De fleste partnerne jobber relativt likt, men har tidligere gjort ting i hver sine systemer. For å levere tjenestene måtte alle manuelt registrere data fra sine respektive planleggings- og utbyggingssystemer inn i Altibox sine systemer. Dette er nå helintegrert og gir muligheten for en felles standard måte å jobbe på som effektiviserer partnerskapet, sier Langset.

Viken Fiber har vært den største Altibox-partneren siden 2004, og var de første til å ta i bruk det nye verktøyet i april i år.

– Det er en helt ny verden for oss å kunne se alt i kartformat og geografi, i stedet for å skulle tolke det i excel-ark og papirer. Det er i tillegg minimalt med feilkilder. Vi driver med nedgravning av fiber og med denne digitale løsningen har vi full kontroll over alle stegene i utbyggingsprosessen i alle prosjektene vi jobber med, sier Stian Berg, direktør for utbygging og nettverk i Viken Fiber.

Endeløse muligheter
Verktøyene er utviklet av Geodata og kundeansvarlig Morten Hjallum forteller om et taktskifte i bransjen, hvor aktørene begynner å se verdien av geografiske data og analysemulighetene dette gir.

– I denne bransjen er det mange fagmiljøer som sitter med hver sine sett med informasjon og data, som ikke snakker med hverandre på noe god måte. I Geodata kobler vi alle disse datasettene sammen med geografiske informasjonssystemer, som gir unike og nærmest endeløse muligheter for å gjøre grundige og solide analyser helt ned på den enkelte husstand, sier han. 

Fiberaktørene har gått fra å ha begrenset oversikt til å vite nøyaktig hvor mange meter som graves daglig, hvor alt utstyret er plassert og hvor mange prosent av et prosjekt som gjenstår. Da vet du også hvilke gravemaskiner du kan flytte videre til neste prosjekt. Du sparer tid fordi du blant annet kan bruke utstyret mer effektivt. - Nå er det aktørene med best kunnskap innen kart, geografi og analyse som vil vinne fibermarkedet, mener Hjallum.