Lyse har deltatt i flere forskningsprosjekter med mål om å utvikle regionen vår og energihovedstaden Stavanger. Vi har også deltatt i internasjonale prosjekter i lys av Horisont 2020, EU sitt tidligere rammeprogram for forskning. Framtidsrettede energiløsninger i mindre og større bygg samt smartby-konferansen Nordic Edge er eksempler på noe av det Lyse har bidratt med – i lag med engasjerte lokale aktører.

Prosjektene Triangulum og INVADE har gitt Sør-Rogaland verdifull kunnskap innen energistyring og internasjonalt innovasjonssamarbeid. Gjennom INVADE-prosjektet fikk handlesenteret Jærhagen på plass en kombinasjon av solcelleanlegg, batteripakker og smarte elbil-ladere. Borettslaget Solvang i Stavanger brukte samme oppsett og ble dermed det første borettslaget i Norge som kunne tilby dette til sine beboere. Løsningen kan styres etter strømpris, effektbasert tariff og optimalisering av egenprodusert solstrøm.

Verken klyngen Nordic Edge eller den årlige konferansen og utstillingen med samme navn hadde eksistert i Stavanger uten grunnlaget som kom fra Triangulum-prosjektet.  

Lyse viste godt igjen da Norges Forskningsråd nylig oppsummerte den norske innsatsen i Horisont 2020. 2,5 millioner euro (25 millioner kroner) tilfalt konsernet fra EU, noe som førte Lyse til topps på pallen blant norske energiselskaper.

Både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, som begge deltok i Triangulum, nådde høyt opp i klassen «offentlig sektor» med henholdsvis 2. og 4. plass. Stavanger, med sine 4,63 millioner euro i tilskudd, ble kun slått av Oslo.

John Thysse

Kjøpesenteret Jærhagen har 550 kvadratmeter med solcellepanel på taket som forsyner bygget med strøm. John Thysse er administrerende direktør i Coop Klepp og kan nå tilby kundene egenprodusert strøm.