Norge styrer mot et kraftunderskudd allerede om få år og trenger «ekstraordinære» tiltak for å bygge ut nok kraft til å nå klima- og industripolitiske mål, sier energikommisjonen i sin rapport.  

Flertallet i kommisjonen mener at Norge frem mot 2030 bør ha et mål om 40 terawattimer (TWh) ny produksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft, og et mål om 20 TWh energieffektivisering.  

Det er veldig bra at kommisjonen er tydelig på at vi må bygge ut mer kraft i tiden fremover. De har kalt rapporten “Mer av alt – raskere” og det beskriver godt situasjonen vi står i, sier konsernsjef Eimund Nygaard.  

– Skal vi få til dette må klimapolitikken, energipolitikken og skattepolitikken må henge sammen. Det hjelper ikke med en god energipolitikk når skattepolitikken peker en annen retning, fortsetter Nygaard med klar adresse til regjeringens store skatteøkninger for vannkraften i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.  

Energikommisjonen foreslår at hele kraftskatteregimet må gjennomgås og forankres i et bredt politisk forlik. De mener er nytt skattesystem må være forutsigbart, stabilt, bidra til at investeringer skjer og sikre fellesskapet viktige inntekter fra våre felles ressurser.  

– Det var ingen i bransjen som var mot å yte mer og betale mer skatt i en vanskelig situasjon med svært høye kraftpriser. Men man kan ikke ha skatter som gjør at vi ikke får bygget ut vannkraften i en situasjon hvor vi styrer mot et kraftunderskudd, sier Nygaard.  

Lyse ønsker å oppgradere vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Investeringen på opptil 5 milliarder kroner ble lagt på is på grunn av skatteøkningene gjorde det ulønnsomt og skapte usikkerhet om skatteregimet som er viktige ved store og langsiktige investeringer.  

Dersom vi lykkes med å få store mengder kraft fra havvind, blir vannkraften ekstra viktig fordi vi trenger noe når det ikke blåser. Vi er klare for å gjennomføre utbygginger. Men vi må insentivenes til å gjøre dette, sier Nygaard. 

Kommisjonen etterlyser en helhetlig politikk for energi- og klima og er tydelig i sine advarsler. Hvis det ikke bygges ut ny kraft, mener kommisjonen at Norge må gjøre noen krevende valg:  

  • Akseptere et kraftunderskudd, og risikere høye priser
  • Droppe eller utsette elektrifisering av industri, og risikere å ikke nå klimamålene
  • Begrense ny industri, og risikere å gå glipp av nye arbeidsplasser  

​​​​ Det må bygges ut mer fornybar kraft og et sterkere strømnett, og det haster. Energikommisjonens rapport er nå på høring og vi vil gi våre innspill til hvordan vi felles kan løse disse utfordringene, avslutter konsernsjefen.