De 14 eierkommunene i Lyse deler årlig flere hundre millioner kroner i utbetalinger. Det kommer innbyggerne i de enkelte kommune til gode ettersom det er kommunen som sørger for et bredt spekter av tjenester. Skoler, barnehager, legevakt, kulturskole, idrettsanlegg, kommunale boliger, bo- og rehabiliteringssenter – og mye mer.

Årlig utbetaling
En som har lang erfaring med tjenester og kommunale budsjetter, er Knut Underbakke. Etter tolv år som kommunedirektør i Rennesøy og Gjesdal kommune, eller rådmann som det het tidligere, fyller han i dag denne posisjonen i Sola.

Knut Underbakke, rådmann i Sola kommune.Kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke.
– Vi jobber for at Sola skal være en attraktiv kommune å bo i, jobbe i og besøke. Gode liv og verdiskaping er viktig for oss, en kommune må både ha noe å leve av og noe å leve for. 

De fjorten kommunene som eier Lyse-konsernet er: Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, Eigersund, Strand, Hjelmeland, Gjesdal, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy. Hvert år betaler Lyse utbytte, basert på hvor stor eierandel den aktuelle kommunen har.  

84 lærerstillinger
I 2021 får Sola kommune, som eier 8,741 prosent av Lyse, en utbetaling på om lag 68 millioner kroner. Utbetalingen består av utbytte, avdrag på lån og renter basert på forretningsåret 2020. Den samlede utbetalingen til kommunene var på 779 millioner kroner.

– Litt over åtte prosent eierskap betyr 84 lærerstillinger, 90 sykepleierstillinger eller 93 barnehagelærere. Dette forteller hvor viktige disse inntektene er for velferden i Sola kommune. Vi hadde merket det godt dersom de forsvant.

Selv om Lyse-konsernet hadde et lavere årsresultat i 2020, økte utbetalingen av utbytte til eierkommunene.

– Det er viktig for oss å tenke langsiktig, noe årets utbetalinger er et godt eksempel på. Ved å legge gode strategier opprettholder vi de viktige bidragene våre også i år med lave kraftpriser, sier konsernsjef i Lyse Eimund Nygaard.

Bærekraftig økonomi
– Forutsigbarhet er viktig, for det handler om å se fremover. Vi blir like glade og stolte hver gang vi får disse pengene inn i budsjettet. Lyse imponerer med at de gjennomfører og leverer over tid. Det er jabnå så drege, sier Underbakke.

Eierskapsmodellen er viktig for en bærekraftig kommuneøkonomi, mener kommunedirektøren.

– Økonomisk handlingsrom er viktig for å investere i kommunale bygg og tjenester som kommer innbyggerne til gode. Der skal også kommunestyret i Sola ha ros. Selv om økonomisk overskudd ikke er deres jobb, arbeider de målrettet for et netto driftsresultat på tre prosent. Dette gir oss økonomiske muskler.

– Lar meg inspirere
Underbakke er vokst opp på Sand i kraftkommunen Suldal.
– Jeg har fulgt vann og verdiskaping gjennom livet. I jobben min her i Sola har jeg glede av å nyte denne verdiskapingen i kraft av tjenestene til dem vi er til for.
Han henter også inspirasjon fra konsernet.

– I prosjekter for å bli en smartere kommune, er Lyse med som rådgiver. Jeg lar meg inspirere av bedriftskulturen, teknologibruken og hvordan de kommuniserer digitalt med kunder på en god måte. Her er det et mål for Sola å bli like gode eller bedre.