Lnett har betalt ut vel 2,4 milliarder kroner i strømstøtte til sine husholdningskunder for 2022, samt desember 2021.

Det er fortsatt 786 kunder som Lnett ikke har fått betalt strømstøtte til, fordi de mangler kontonummer. Dette er en kraftig reduksjon fra i fjor høst, hvor nettselskapet manglet kontonummer til 9500 kunder. 

- Vi legger ned mye arbeid i å betale ut strømstøtte til kunder hver måned, og for å svare ut spørsmål fra kunder. Det er gjort endringer i ordningen underveis som vi må følge med på, forteller Aud Sigurdsen, fagansvarlig i Nettkunde.

I 2022 fikk Lnett nær 9900 henvendelser fra kunder som har spørsmål om strømstøtte. I tillegg behandlet nettselskapet 1725 saker som angår strømstøtte. De fleste sakene har vært fra boligbyggelag angående felles forbruk, eiere av fritidsboliger samt gårdsbruk hvor det er usikkert hvilken støtteordning de skal ha. 

Det er regjeringen som har innført en ordning som gjør at husholdninger får deler av strømutgiftene tilbakebetalt som reduksjon i nettleien. Det er nettselskapene som betaler ut strømstøtten, mens Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat administrerer ordningen. 

Regjeringen har gjort flere justeringer og presiseringer av ordningen i løpet av året som har gått. Nylig ble det presisert at kunder som bor fast på hytter også skal få strømstøtte. Lnett er opptatt av å følge med på justeringer som gjøres, slik at vi er i samsvar med det myndighetene ønsker. 

For mange kunder kan strømstøtten overstige det nettleien koster. Kunder som får en faktura fra sin strømleverandør for både nettleie og strøm, får hele strømstøtten fratrukket sin faktura. Kunder som får to faktura, en fra sin strømleverandør og en fra nettselskapet, vil få det beløpet som overstiger nettleien satt inn på sin konto.