I et intervju med Inside Telecom påstår Nextgentel-sjefen at diskusjonen om bredbånd til de 100.000-150.000 siste husstandene uten skikkelig bredbånd holder hele markedet som gisler. Vi mener at det å sikre alle tilgang til høyhastighetsbredbånd, er nettopp oppgave nummer én.

Siste tall for 2021 viste at nesten 76 prosent av husstandene på landsbasis har tilgang til fibernett. Fortsatt er det lavere andel i spredtbygde strøk sammenlignet med byene. Dette må vi gjøre noe med ved å grave frem fiberkabler til de som ikke har, som igjen vil støtte opp under utbredelsen av 5G i alle landets kommuner. Vi trenger nemlig både fiber og 5G for å få alle på nett.

Heldigvis er den infrastrukturbaserte konkurransen i full gang, og investeringsnivåene i Norge er jevnt over mye høyere enn i våre naboland. Med kombinasjonen av mobilt bredbånd, fast trådløst bredbånd og fibernett kan stadig flere velge mellom konkurrerende tilbud fra ikke bare forskjellige merkevarer, men forskjellige aksessteknologier.

Da handler det ikke bare om hvilken logo som skal stå på fakturaen, men at kunden kan flytte seg ut av nettverket og velge en annen leverandør på en annen teknologi, dersom kunden ønsker det. Slikt var ikke mulig i tiden da Telenor styrte alt som var av bredbåndsnett og mobilnettene var for dårlige til å brukes til bredbånd.

Men selv om vi stadig nærmer oss å få alle på nett, er det en betydelig mengde nordmenn som gjenstår, og det å sikre alle innbyggerne skikkelig bredbånd, koster mye penger. De lokale og regionale infrastrukturutbyggerne som sammen utgjør Altibox-partnerskapet investerer gjennomsnittlig mer enn 40 prosent av omsetningen rett tilbake til mer infrastruktur over hele landet. På toppen av det har Altibox betalt milliardbeløp til fellesskapet for tilgang til mobilfrekvenser som Ice vil benytte når de bygger et sterkt ønsket tredje nasjonale 5G-nett for å skape enda mer konkurranse i markedet til glede for forbrukerne.

Å fjerne samfunnets avhengighet av én sterk telemonopolist (Telenor) krever enorme investeringer. Det er det vi; aktørene som bygger nettverk, og kundene, står midt oppi nå. Vi kan selvfølgelig forstå at NextGenTel ønsker å øke kundegrunnlaget sitt, men vi mener at befolkningens rett til å få tilgang til høyhastighetsnett er mye viktigere enn de kommersielle ønskene til en aktør som i praksis lever av infrastrukturen andre har betalt for.

Nå er det opp til myndighetene å prioritere og bestemme, ikke Nextgentel eller andre aktører i markedet. Vi ser frem til Nkoms ventede markedsanalyse og har håp om at myndighetenes vurderinger ivaretar viktige hensyn til langsiktige målsetninger i norsk ekompolitikk.

Jon Birger Ellingsen, administrerende direktør Lyse Fiberinvest