Det er den 6. utgaven av Nordic Edge Expo & Conference, det ledende Smart City-arrangementet i Norden, som i dag starter opp. Expo og konferanse lokalt i Stavanger er byttet ut med hovedtalere fra scener rundt omkring i Europa. I løpet av de neste dagene vil en rekke tematiske workshops bli arrangert og en digital utstilling tilgjengeliggjort for alle som ønsker å gjøre et virtuelt besøk til en stand. 

Blir med på elektrifiseringen 
Når samfunnet blir grønnere, bilene elektriske og husene smartere, blir strøm uunnværlig. Tenk bare på alt som skal lades!  Nett-tilgang er blitt like viktig som strøm i kontakten og vann i springen, og alt dette krever at vi stadig må tenke og jobbe smartere. 

Lyse eies av 14 kommuner og jobber kontinuerlig med å utvikle tjenester som kommer eierne, altså innbyggerne, til nytte.  

Eirik Gundegjerde-Verdiene vi skaper går alltid tilbake til fellesskapet. Som en av eierne av Nordic Edge er vi med å skape en fremtidsrettet, ledende møteplass som også er en katalysator for smartby-næringen. «Smart City» som sektor vokser nå med over 20 prosent årlig på verdensbasis. Denne satsingen legger til rette for nye forretningsmuligheter og samarbeidsformer verden over, nå enda mer enn før, sier Eirik Gundegjerde, direktør for mobilitet i Lysekonsernet. 

Målsettingen er å bygge et robust økosystem for smarte byer og samfunn, med base i Rogaland, men med Norden og verden som markedsplass.  

-Norske og nordiske selskaper har definitivt en rolle å spille når det handler om å utvikle bærekraftige og smarte byer der det er godt å bo og arbeide, sier Gundegjerde.  

Skal gjøre Norge enda grønnere 
Norge kan bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn der en sterk økning av nye arbeidsplasser knyttet til fornybarnæringen står sentralt, i tillegg til lavere klimagassutslipp. Lyse som tilrettelegger skal bidra aktivt til det. Gjennom samarbeid i ulike nettverk bygges det også kompetanse som vil bidra sterkt til at regionen som sådan styrkes når det kommer til ny innovasjon. Innoasis (lenke til saken) er et eksempel på dette. Lyse jobber sammen med en rekke regionale og internasjonale samarbeidspartnere, om nettverket Innoasis som utgjør en viktig møteplass for gründere, leverandører, akademia og kunder. Målet er å kunne skape ny forretning innenfor området Smarte byer. Her kan nødvendige funksjoner som akseleratorer, inkubatorer og investeringsselskaper finnes under samme tak, med sikte på å gjenbruke etablerte miljøer og kompetanse.  

På årets digitale Nordic Edge, står temaet “Rethinking normality” sentralt. I Lyse vil noen av våre innlegg handle om det mange av oss innbyggere er aller mest opptatt av for tiden. Klima, bærekraft og miljø. I løpet av uken vil både Altibox, Smartly, Lyse og Elnett være tilgjengelig på digital stand der det vil være mulig for “besøkende” å få svar på spørsmål.  

Velkommen til digitalt Nordic Edge 2020!