Han gikk på talerstolen under NHO sitt årlige Solamøte med nye fakta fra en fersk klimarapport. Direkte på NRK kunne Nygaard presentere den ubehagelige sannheten til næringsliv og politikere; Dersom alle planlagte tiltak for klimagassreduksjoner i Sør-Rogaland gjennomføres innen 2030 vil de totale utslippsreduksjonene ikke utgjøre mer enn 26 prosent. Selv dette vil kreve betydelige investeringer og endringsvillighet i befolkningen, og resultatet vil fortsatt være langt unna den nasjonale målsetningen. Norge har nylig forpliktet seg til å redusere utslipp med 50 prosent i samme tidsperiode, mens flere kommuner har satt seg langt høyere mål.

Nygaard benyttet anledningen til å oppfordre næringsliv og beslutningstakere til samordnet og prioritert innsats. Men hva er Lyse sitt bidrag i denne dugnaden?

 − I Lyse er det to fokusområder. Det ene handler om hva vi gjør internt i driften av konsernet, og det andre handler om hva vi gjør for å reduserer utslippene i vår region og landet for øvrig, som en del av den virksomheten vi driver. Dessuten ønsker vi å være en kilde til fakta. På viktige områder der vi i Lyse kan bidra, som biogass og elektrifisering, er vi allerede i gang med konkrete tiltak, sier Eimund Nygaard.

På energisiden leverer Lyse fornybar vannkraft, og er tungt inne i sirkulærøkonomi hvor en utnytter ressurser og avfall på best mulig måte. Innen elektrifisering er det allerede i gang store prosjekter i samarbeid med flere aktører. Lyse er også en viktig tilrettelegger av infrastruktur som fiberkabler og bygging av Altibox’ internasjonale fibernettverk.

Nygaard ser særlig elektrifisering og biogass som områder der Lyse virkelig kan utgjøre en forskjell, noe også klimarapporten viser tydelig.

Knytte Lyse til kontinentet
Kabeldebatten er også sentral. Flere kraftkabler er planlagt eller under bygging. Sammen med Agder Energi, Hafslund Eco og Vattenfall har Lyse planlagt NorthConnect, en kabel mellom Hardanger og Skottland. Andre viktige strømkabler er Statnetts NordLink (Sirdal-Tyskland) og North Sea Link (Suldal-England) som skal sørge for at Lyses vannkraftverk kan kjøres mot kontinentet.

 − Planen med NorthConnect har vært å kombinere norsk vannkraft med britisk sol og vind. Dette vil gi en reduksjon tilsvarende utslippene til hele Sør-Rogaland, og kan bli et substansielt bidrag, sier Nygaard. Hva som skjer videre med NorthConnect er fortsatt usikkert. Stortinget har bestemt at en eventuell kabel skal bygges av Statnett. 

Etter at klimarapporten ble presentert opplever Nygaard at debatten har blitt mer faktabasert og flere har tatt kontakt med spørsmål. 

− Det er viktig å vise at vi kan spille en rolle og være en plass folk søker råd. Vi driver ikke politikk, vi jobber for handling, sier han, og legger til at det også internt i konsernet vil merkes en økt bevissthet. 

Grønt skifte er ikke gratis
 − Ingen tror at det grønne skiftet er gratis. Elektrifisering av buss og skip - det er klart at det koster. Dessverre er det sånn at de rimeligste løsningene sjeldent er de mest klimavennlige. Men når våre folkevalgte setter seg ambisiøse klimamål, må de også prioritere riktig. Lyse sitter på mange av løsningene, og disse skal vi bidra med. Vi skal skape et fullelektrisk samfunn i oljeregionen, det blir spennende, sier Nygaard. Konsernsjefen mener at flere åpenbare tiltak bør settes i gang fortløpende.

 − Vi må ikke glemme at det første grønne skiftet skjedde for over 100 år siden da vi etablerte vannkraften og leverte strøm. Utfordringen nå er å fullføre denne elektrifiseringen slik at vi sammen med resten av fornybarnæringen kan leve opp til visjonen om et fullelektrisk og fornybart Norge. Dette blir ikke enkelt, men det er mulig, og vil gi oss en utmerket anledning til å leve opp til vår visjon om å være "mer enn et selskap", sier Eimund.

Fakta om den ubehagelige sannheten:
Tall fra rapporten viser at en samlet virkning av alle planlagte klimatiltak i Sør-Rogaland, selv med vesentlige forbedringer, «kun» vil gi 26 prosent reduksjon i utslippene innen 2030. Kartleggging av dagens utslipp viser at utslippene i regionen hovedsakelig kommer fra transport og landbruk. Her er det potensiale for større kutt, blant annet ved produksjon av biogass av husdyrgjødsel, samt elektrifisering av transportmidler på land og til sjøs.

Last ned Klimarapporten (PDF, 803KB)

Artikkel sto først på trykk i konsernmagasinet Lyse Sider