Det er i dag tre ladepunkter langs kaien ved Fiskepiren og Jorenholmen, men det jobbes nå med å få på plass flere ladepunkter. Det er lagt seks kabler til hvert ladeunkt, hvor antall kabler som er plugget i avgjør hvor raskt lading skjer og hvor mye strøm den enkelte båt benytter.  

- Vi har tenkt nytt på flere områder. Kablene fram til ladepunktene er lagt i sjøen, og blir dermed direkte kjølt, noe som gjør det mulig å overføre store energimengder på kort tid. Siden aktører har samarbeidet om byggingen, så har vi spart areal og kunnet bygge helt like ladepunkt som alle båtene kan benytte. Det gjør anlegget mer fleksibelt for båtene, og samtidig kan dette redusere totalt effektforbruk som trengs, sier Grethe Høiland i Lyse.

På kaikanten blir Kolumbus sin fullelektriske hurtigbåt Medstraum ladet i 5-30 minutter hver gang den legger til kai i henhold til rutetabell, og her lader også Rygerelektra som Rødne eier. 

- God hjelp å se anlegg
Delegasjonen fra USA består av representanter fra selskap som jobber med elektrifisering av sjøtransport iblant annet New York, Seattle og San Fransisco. De jobber med konkrete planer, og forteller at det betyr mye å få se anlegg i drift og høre hvordan dette er utført. 

Deltakerne forteller at de blant annet opplever at det er utfordrende å få fram strøm til ladepunkter, og det er begrensninger i hva som er tillatt å gjøre på kaikanten. De synes derfor det er interessant å høre om en løsning som sparer areal på land, og som er fleksibel og utnytter kapasitet i strømnettet mest mulig effektivt. 
Hurtigbåten Medstraum lades ved kaien på Fiskepiren i Stavanger.
- Det er ikke ønskelig at alle aktører har hver sin ladeinfrastruktur i havnen. Vi kontaktet derfor Lyse for å få en felles infrastruktur som kan forsyne flere operatører, sier Odd Bjørn Bekkeheien, konstituert havnedirektør i Stavangerregionen Havn. 

Han legger til at aktørene kjente hverandre godt fra før, noe som gjorde det lettere å sette seg ned sammen om prosjektet. Det er til nå investert 85 millioner kroner for å få på plass dagens tre ladepunkter. Enova har støttet ladeinfrastrukturen med 19 millioner kroner. 

Reduserer CO2-utslipp
I Norge er det satt mål om å redusere klimautslipp med 55 prosent. I Norge kommer 34 prosent av utslippene fra transport. For å lykkes med å nå mål, så er det altså viktig at transportsektoren reduserer sine utslipp. 
Det er Kolumbus som eier Medstraum, verdens første fullelektriske hurtigbåt. 

- En elektrisk hurtigbåt bidrar til å kutte 1500 tonn CO2 hvert år. Det tilsvarer utslippet fra 30 busser. Vi har ti til hurtigbåter som bruker fossilt drivstoff. Vi er i et teknologiskifte nå, og er derfor usikre på om markedet vil gå for hydrogen eller elektrisk drevet båter, sier Edith Nøkling, CEO i Kolumbus.