– Å være en del av en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er mer enn bare en tittel; det er en stolthet i å være en drivkraft for endring. Dette sertifikatet representerer vårt engasjement for bærekraft, miljøvern og en sirkulær økonomi. Vi går utover å bare utføre arbeid – vi investerer i en bedre fremtid for kommende generasjoner, sier Ivar Kim Røkke som er Miljøfyrtårnansvarlig i Altibox Bedrift. 

ivarkim-katrine-676x545

Ivar Kim Røkke og Katrine Zetlitz Nessler i Altibox Bedrift 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen krever at virksomheten oppfyller en rekke krav innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, transport, innkjøp og utslipp.

Røkke mener at en sertifisering signaliserer at arbeidsplassen bryr seg om miljø, klima og sirkulær økonomi i et langsiktig perspektiv:

– Dette gjør vi for å ta et bevisst valg mot en mer bærekraftig drift. Kundene vet at vi lever opp til visse standarder, uten at de trenger å be om dokumentasjon på det. Jeg tror det er viktig for mange kunder at de velger en leverandør som tar miljøansvar, sier han.

Økte krav 

I dag er ca. 10450 bedrifter i Norge miljøsertifiserte. Det er ifølge sertifisør Magnus Østebrød et sterkt økende antall på grunn av økte krav fra både EU og nasjonale myndigheter.

– Miljø teller stadig mer i innkjøpsprosesser, og det blir etter hvert vanskeligere å bevise at du er god på klima og miljø uten at en tredjepart er inne for å verifisere, sier Østebrød.

– Hvorfor bør bedrifter få en slik sertifisering?

– Alle bedrifter bør ta sitt ansvar. Man gjør det for å få nye tankesett, og å gjøre ting på andre måter. En bør sette et mål som kan utgjøre en forskjell.

Førsteklasses tjenester

I Altibox Bedrift er de bevisste på rollen som forvaltere av infrastrukturen som driver deler av næringslivet i Norge.

– Vår forpliktelse er å levere førsteklasses bredbåndsløsninger og pålitelige teknologitjenester, ikke bare i dag, men hver eneste dag. Mens vi legger vekt på øyeblikkets kvalitet, retter vi også vårt fokus mot fremtiden – en fremtid hvor miljøansvar og bærekraft er grunnleggende for vår virksomhet, sier Røkke.