Åpningen av fiberkabelen "Skagenfiber" ble feiret onsdag formiddag med en digital markering hvor blant annet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltok.

I et innlegg pekte hun på viktigheten av at det etableres uavhengige føringsveier for datatrafikken ut av Norge.

En gledens dag

- Dette er en gledens dag. Det er gledelig å se at Norge blir stadig bedre rustet med fiberforbindelser både inn og ut av landet. Inntil ganske nylig var Norge mer som en blindgate å regne på det internasjonale fiberkabelkartet, sa distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland under den digitale feiringen.

Digitale nettverk er blitt kritisk infrastruktur i samfunnet, på samme måte som strøm og vann. Koronaviruspandemien har bidratt til å gjøre det enda tydeligere hvor avhengige vi er av god internettilgang både for å kunne gjøre jobbene våre og for å samhandle med andre mennesker.

Tidligere har mesteparten av den internasjonale datatrafikken gått via Sverige og ned til sentrale europeiske dataknutepunkter. Dette er uheldig på grunn av både avstand og svartid men også på grunn av den digitale sårbarheten.

Viktig for nasjonal datasikkerhet

- Det er viktig at det etableres flere gode forbindelser mellom Norge og andre land slik at datatrafikken kan flyte alternative veier dersom en eller flere forbindelser blir brutt enten på grunn av fysiske brudd som følge av uhell, eller bevisste angrep, sier konserndirektør Tele, Toril Nag i Lyse, industrikonsernet som eier Altibox.

Skagenfiber utgjør en viktig del av et europeisk fibernettverk Altibox holder på å etablere. Den nye forbindelsen vil ikke bare gi lynrask dataforbindelse til de europeiske markedene. Samtidig åpnes muligheter for kraftig vekst innen dataindustrien ettersom internasjonale datasenteraktører er avhengige av leveringssikkerhet for å sikre driftskritiske tjenester.

- Skagenfiberprosjektet er en viktig del av den infrastrukturutbyggingen som alle de lokale og regionale Altibox-partnerne gjør i alle deler av Norge. Som et ledd i utbyggingen har vi forsterket det nasjonale kjernenettet vårt betraktelig, blant annet med en forbedring av nettverket mellom Oslo og Larvik, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

Neste steg i den internasjonale infrastrukturutbyggingen er en fiberkabel mellom Stavanger og Newcastle. Denne skal installeres i 2021. Samtidig vil Altibox forsterke videre på infrastrukturen nedover kontinentet, noe som vil gi ytterligere styrking av nasjonal datasikkerhet og gjøre Norge enda mer attraktiv for datasenteretableringer som vi vet fører med seg både økt sysselsetting og økt verdiskaping.