Avdrag og renter på ansvarlig lån var i fjor 171 millioner kroner. Basert på 2019-tallene mottar de 14 eierkommune dermed 771 millioner kroner til velferdsproduksjon. Lyses totale bidrag til staten, vertskommuner og eierkommuner er på over 1,6 milliarder kroner for 2019.

- Lyse leverer et solid resultat for 2019. Regnskapet reflekterer god underliggende drift innen alle forretningsområder, men med en vesentlig lavere vannkraftproduksjon sammenlignet med rekordåret 2018. Det har også i 2019 vært få driftsavbrudd innen både energi og fiberbredbånd, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse gikk inn i 2019 med relativt lite vann i magasinene. Kraftproduksjonen i 2019 endte på 4,6 TWh, mot rekordhøye 7,5 TWh i 2018. Det reduserte produksjonsvolumet medførte en nedgang i underliggende driftsresultat fra forretningsområdet energi fra 2 478 millioner i 2018 til 1 264 millioner i 2019.

Elnettvirksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Underliggende driftsresultat fra virksomheten var på 199 millioner kroner, som er på samme nivå som i 2018.  

Televirksomheten fortsetter veksten og har styrket markedsposisjonen. Altibox-partnerskapet, som består av 36 partnere som forsynes med innholds- og teknologitjenester av Altibox AS, fikk i 2019 hele 88 985 nye kunder, som er den kraftigste veksten noensinne for virksomheten. Ved utgangen av 2019 hadde Altibox-partnerskapet 625 265 kunder, mot 536 280 ved årets begynnelse. Lyses andel av disse kundene er 348 604. 

Kraftigste vekst noensinne
Televirksomheten i Lyse-konsernet har i 2019 et positivt underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1 447 millioner kroner, mot 1 276 millioner året før, en økning på 171 millioner. Engangskostnader knyttet til utrulling av nye kundesystemer og kjøp av virksomheter samt et svært høyt investeringsnivå med tilhørende høye avskrivninger fører imidlertid til en liten nedgang i underliggende driftsresultat sammenlignet med 2018. 
Televirksomheten i Lyse-konsernet har i 2019 et positivt underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1 447 millioner kroner, mot 1 276 millioner året før, en økning på 171 millioner. Engangskostnader knyttet til utrulling av nye kundesystemer og kjøp av virksomheter samt et svært høyt investeringsnivå med tilhørende høye avskrivninger fører imidlertid til en liten nedgang i underliggende driftsresultat sammenlignet med 2018. 

2019 er for Lyse preget av flere hendelser med positivt fortegn:

  • Altibox-partnerskapet passerte 600.000 kunder og sikret seg prisen for mest fornøyde kunder for tiende året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. 
  • Lyse Fiberinvest etablerte i mai sammen med NTE et felles selskap - Nordvest Fiber Holding, med hovedkontor i Ålesund. Selskapet bygger fiber på Møre. 
  • Signal Bredbånd kjøpte i juni 100 prosent av aksjene i Nornett, en omfattende bredbåndsvirksomhet i Finnmark og Troms. 
  • Fiber1 konsolideres inn i Lyses televirksomhet fra og med mai, da Viken Fiber Holding overtok 100 prosent av aksjene. 
  • I fjerde kvartal besluttet Lyse å bygge to undersjøiske fiberkabler ut av Norge, en til England og en til Danmark. Utenlandskablene blir en viktig del av en europeisk fiberring som Altibox, under merkenavnet Altibox Carrier, etablerer sammen med flere partnere. Fiberkablene vil gjøre Norge til et enda mer attraktivt sted for nye datasenteretableringer som vil kunne gi flere norske arbeidsplasser og redusert klimaavtrykk. Kablene vil også være med på å bedre datasikkerheten på kommunikasjon ut og inn av Norge.  
  • Elnettvirksomheten i tidligere Forsand kommune ble overtatt 1. januar 2019.  

Nøkkeltall

Nøkkeltall
Tall i millioner kroner
2019
2018
2017
Totale inntekter
9 230
10 268
8 661
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) 
3564
3 978
3 942
Driftsresultat
2090
2 670
3 090
Underliggende driftsresultat*
1824
3 053
1 871
Resultat før skattekostnad 
1689
2 400
2 764
Resultat etter skattekostnad 
928
1064
1 942

* Driftsresultat justert for urealiserte verdiendringer finansielle instrumenter og vesentlige engangsposter  

Lyses skattebidrag 
Skatter og konsesjonsbaserte ordninger utgjør totalt 852 millioner for 2019. 

Lyses skattebidrag
Ordinær selskapsskatt 
312 000 000
Grunnrenteskatt
368 000 000
Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt
172 000 000
Totalt 
 852 000 000

Skattebelastningen for vannkraftverk har de senere år økt betydelig. Fornybar vannkraft skattlegges i dag hardere enn noen annen næring i Norge. Dette vil hindre nyinvesteringer og nødvendige reinvesteringer i årene framover dersom det ikke foretas lettelser i grunnrente-beskatningen.

Utbetalinger til eierkommunene
Styret i Lyse foreslår at det utbetales 600 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene, en økning på 50 millioner fra året før, da det ble utbetalt 550 millioner kroner. 
I 2019 mottok kommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 71 millioner kroner i renter på ansvarlig lån. Tilsvarende for 2018 var 100 millioner kroner i avdrag og 65 millioner kroner i renter. 

Konsernet utbetaler dermed totalt 771 millioner kroner til eierkommunene basert på forretningsåret 2019.

Totale utbetalinger til eierkommunene på 771 millioner kroner fordeles slik: 

Utbetalinger til eierkommunene
Stavanger kommune 
352 677 346 
Sandnes kommune 
150 609 844 
Sola kommune 
67 404 672 
Time kommune 
44 972 434 
Klepp kommune 
32 611 184 
Hå kommune 
29 187 357 
Randaberg kommune 
25 285 427 
Eigersund kommune 
22 756 113 
Strand kommune 
19 525 069 
Hjelmeland kommune  
7 665 055 
Gjesdal kommune 
7 194 664 
Lund kommune 
5 498 173 
Bjerkreim kommune
3 948 197 
Kvitsøy kommune 
1 796 738