Det høye produksjonstallet tilsvarer 7524 GWh eller 7,524 milliarder kWh - til sammenligning produserer Lyse i et normalår 5900 GWh. 7524 GWh kan også sammenliknes med energibeholdningen i Norges største vannmagasin, Blåsjømagasinet i Ulla-Førre. 

- 2018 ble værmessig ganske uvanlig. Perioden februar til og med juli hadde en god del mindre nedbør enn normalt og en varm sommer fram til væromslaget omkring månedsskiftet juli/august. Dette førte også til at forholdsmessig mye av snømagasinet fordampet før det nådde magasinene, sier administrerende direktør i Lyse Produksjon, Bjørn Honningsvåg.  

Den tørre og varme periode ble avløst av den våteste 3 måneders perioden som er registrert i Norge. I september i fjor kom det i Lysebotn hele 566 mm. Dette er 2,4 ganger det normale for måneden som er 237 mm.

- Det at vi i 2018 har kunnet sette produksjonsrekord selv om det har vært mindre tilsig enn normalt, er et uttrykk for at vi har et fleksibelt produksjonsapparat med store magasiner som kan utnyttes i slike situasjoner som i fjor, sier Honningsvåg.