Toril Nag ble første gang valgt som leder av fakultetsstyret i slutten av 2019 og er nå blitt gjenvalgt for fireårsperioden frem til juli 2025.

- Jeg ser fram til en ny periode som leder av fakultetsstyret ved Teknisk Naturvitenskapelig fakultet ved UiS. I fireårsperioden vi nå går inn i, skal vi operasjonalisere universitetets strategi 2020, som er fokusert på grønn omstilling. Her har naturligvis TekNat-fakultetet en sentral rolle. Teknologi og innovasjon er forutsetninger for å klare å løse de store samfunnsutfordringene i vår tid. Universitetet har som mål å legge til rette for en mer bærekraftig utvikling og nye måter å forvalte ressurser på. Da er teknologi og naturvitenskap sentralt. Et viktig element i strategien er samarbeide med offentlig sektor og næringsliv for omstilling av arbeidslivet og utvikling av nye næringer. Her er Lyses strategi og Universitetes strategi sammenfallende – og jeg gleder meg til en ny periode i fakultetesstyret – der vi skal ha fokus på et mer bærekraftig og mangfoldig samfunn, sier Toril Nag.