Med om lag 80 inngåtte kontrakter er Lyse det strømselskapet som har hatt de mest populære fastprisavtalene. Nå senker de prisene ytterligere.

- Fastprisene er basert på kraftprodusentenes prisforventninger de neste årene. Den siste tiden har disse prisene falt og stabilisert seg, og vi er glade for å kunne tilby enda billigere fastprisavtaler, sier Ane Marte Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi.

- Nå er det mulig å tegne både korte og lange kontrakter til under 1kr og de lengste avtalene til under 69 øre. Det tror vi er aktuelt for flere å vurdere.

Senker prisen for både nye og gamle kunder
Når Lyse nå senker prisen, velger de å også gjøre det for kundene som allerede har signert en avtale hvor de har forpliktet seg til å kjøpe strøm til en høyere pris.

- Dette er et helt nytt marked, og de første kundene skal være trygge på at vi gjør vårt beste for å ivareta dem. De langsiktige prisene har falt, det lar vi komme kundene til gode, fortsetter Hausken.

Utvider fastprisandel til 90% av forbruket
Enkelte har vært kritiske til at det ikke har vært mulig å sikre mer enn 70% av forbruket. Nå endrer Lyse på dette.

- Vi opplever at kunder ofte foretrekker å kun ha en andel av forbruket til fastpris, men vi ønsker at det skal være opp til den enkelte kunde å vurdere selv. Det imøtekommer vi med å øke til maks 90% fastprisandel. Det viktigste for oss har vært at det alltid skal lønne seg å spare strøm. Det vil det fremdeles gjøre.

- Fastprisavtalene fremstår for mange som noe helt nytt, mens de i realiteten er en kopi av avtalene som benyttes for industrien og som har eksistert i over 30 år. Vi har lang erfaring med å tilby denne typen avtaler, og vet at de fungerer godt i praksis. Vi mener vi må gi ordningen og markedet tid til å virke, avslutter Hausken.

Oversikten nedenfor viser priser på avtaler for både flat profil og sesongprofil. Sesongprofil, som hensyntar høyere strømbehov om vinteren enn om sommeren, er dyrere enn likt forbruk gjennom hele året. Dette skyldes at strømprisene generelt sett er høyere om vinteren enn om sommeren. Prisene inkluderer makspåslag til strømleverandøren på 2,5 øre/kWh og lovpålagte elsertifikater. Alle priser er eks. mva og gjelder kun prisområde NO2 (Sør-Vest)

 

LYSE FASTPRIS BEDRIFT 01.02.23

 

Fastpris oppstart 01.02.23 

Varighet 3 år 

Varighet 5 år 

Varighet 7 år 

 NO2 – flat profil 

98,6

78,8 

68,7

 NO2 – sesongprofil 

107,8 

86,1

75,0