Euroconnect-1 ringen har allerede en helt ny fiberkabel ut fra Norge i sine vedtatte planer – den nye sjøfiberkabelen NO-UK som har byggestart i første kvartal 2020 og som skal gå mellom Stavanger og England. Nå er enda en ny sjøkabel vedtatt bygget, som ytterligere styrker den nye fiber-ringen.

Den 170 kilometer lange sjøkabelen «Skagenfiber», skal gå fra Larvik til Hirtshals. Med dagens teknologi vil den kunne transportere gigantiske 2 petabits pr. sekund, som tilsvarer kapasiteten som skal til for at 400 millioner seere samtidig kan se på strømmetjenester fra eksempelvis HBO eller Netflix.

Sammen med NO-UK fiberen representerer Skagenfiber en formidabel økning av både datakapasiteten og diversiteten mellom Norge og utlandet.

- Behovet for høy datakapasitet og fiberforbindelser direkte mellom Norge og Europa er betydelig. Vi er derfor glad for at vi nå får ytterligere en mulighet til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur mot utlandet. De siste 18 årene har vi investert titalls milliarder i digital infrastruktur i hele Norge, sier Toril Nag, konserndirektør for Lyses telekom virksomhet og styreleder i Altibox.

Norge som et attraktivt datasenter
Det Lyse-eide teleselskapet Altibox som er mest kjent for å levere internett og underholdningstjenester til norske og danske husholdninger, og som allerede har ett av de mest solide kjernenett i Norge, trapper nå opp sin virksomhet i bedriftsmarkedet gjennom å tilby internasjonale tilknytninger.

For et par uker siden kom investeringsbeslutningen om ny kabel fra Stavanger til Newcastle, «NO-UK», og i dag er altså nok en utenlandsk fiberkabel besluttet. For å gjøre dette mulig har Altibox nå kjøpt fiber-selskapet Skagenfiber AS (100 % eierskap) for å sikre alternative fiberveier til Europa.

Dette betyr at den samlede datakapasiteten mellom Norge og Europa styrkes betydelig og bringer sårt tiltrengt diversitet til internett-trafikken ut og inn av Norge. I dag går brorparten av trafikken via Sverige, noe som er en ulempe både med tanke på sikkerhet og robusthet, og med tanke på hastighet som datasentrene er opptatt av.

- Kombinasjonen av de to undersjøiske kabelsystemene «NO-UK» og «Skagenfiber» vil skape robusthet og møte de stadig økende kravene til en førsteklasses digital infrastruktur i Norge. I tillegg vil kablene bidra til å forbinde Norske bedrifter med resten av verden, samt øke attraktiviteten for internasjonale datasentre å bygge i Norge, sier Nag.

Byggingen av Skagenfiber starter like over nyttår, med ferdigstillelse i slutten av 2020. NO-UK forventes å være ferdig ved utgangen av 2021.

Fakta:

  • Mørk fiber = Mørk fiber er innen telekommunikasjon enkeltfiber eller fiberpar i fiberkabler som ikke er tilkoblet transmisjonsutstyr.
  • Euroconnect-1 ringen forventes å være i drift ved utgangen av 2020 og kompletteres mot utgangen av 2021, og vil være den raskeste og mest moderne digitale infrastrukturen mellom Norge og Europa. Det forventes at Euroconnect-1 vil forbinde de store datasenter-knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige med Norge. Her opererer blant annet Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede store datasentre.
  • To petabits per sekund tilsvarer kapasiteten som kreves for at 400 millioner seere samtidig kan se strømmetjenester fra eksempelvis HBO eller Netflix.
  • SkagenFiber:
    Lengde: 170 km Mellom Larvik – Hirtshals
    Fiberpar: 48 par
    Eier: Lyse (100 %)