Lyse går gjennom tidligfasefondet Lyse Investeringer inn i selskapet Blueday Technology som del av en større finansiering sammen med eksisterende aksjonærer og Sparebank1 SR-Bank.

- Dette er en strategisk investering i tråd med Lyses mål om å muliggjøre det helelektriske samfunnet. Blueday Technology har en unik kompetanse innen helhetlige elektrifiseringsløsninger og vi har en industriell tilnærming til å videreutvikle denne kompetansen, sier konserndirektør for infrastruktur, Grethe Høiland.

Blueday Technology har lang erfaring og bred kompetanse innenfor energioptimalisering, og står for fullstendige elektrifiseringsleveranser. Nylig har selskapet landet en stor kontrakt med Oslo Havn for å bidra til utslippsreduksjoner. Innen 2030 skal havnen redusere utslipp med 85 prosent og bli utslippsfri på sikt. De har også levert elektrifiseringsløsninger til olje-, shipping- og oppdrettsnæringen.

- Alt skal elektrifiseres. Når vi nå får en solid lokal eier som Lyse med på laget, har vi en gylden mulighet til å sette standarden og samtidig bygge opp viktig lokal kompetanse innen elektrifisering og energioptimalisering, sier daglig leder Hans Petter Heggebø i Blueday Technology.

Avtalen mellom selskapene ble inngått og gjennomført rett før årsskiftet og innebærer at Lyse får en eierandel på 29 prosent i selskapet.